Händelser: Industri och materialvetenskap, Material- och tillverkningsteknik, Produkt- och produktionsutvecklinghttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 16 Sep 2021 10:18:10 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Challenges-to-achieve-fossil-free-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Challenges-to-achieve-fossil-free-production.aspxChallenges to achieve fossil-free production<p>Online</p><p>​Issa Hermz &amp; Julian Zora presenterar sitt examensarbete. Online presentation.</p><div>Program: BSc Mechanical Engineering</div> <div>Examinator: Dr Mélanie Despeisse (IMS, Chalmers)</div> <div>Handledare: Lena Moestam &amp; Ann Sofie Gullbring (Volvo Group Trucks Operations)</div> <div>Opponenter: Rasmus Hilmersson &amp; Rahul Kirpalani</div> <div><br /></div> <div><strong>Abstract</strong></div> <div>Volvo Trucks as a company are making their efforts to complete their part of the</div> <div>Paris agreement aiming for sustainability through making their production of trucks</div> <div>fossil-free. The problems of this are difficult in part because of the company being so</div> <div>large and in part because of the technology available, which to focus on and which</div> <div>to research. We have been assigned to create a roadmap for Volvo Trucks through</div> <div>research and interviews with different experts from different sites from Volvo Trucks</div> <div>here in Sweden to find out what in particular every site needs to achieve these</div> <div>goals. What has been concluded from all this are roadmaps for each individual site</div> <div>with specific problems and possible solutions for all of them and the company as</div> <div>a whole. The results shown are very interesting as there are specific problems in</div> <div>some sites that others might have and the possible solutions that may be used and</div> <div>researched. There is a lot of work that has been done and showcased in this report</div> <div>which people can take part of and work with for themselves regarding making a</div> <div>sustainable production work.</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Affordable-identification-and-modelling-of-uncertain-engineering-specifications.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Affordable-identification-and-modelling-of-uncertain-engineering-specifications.aspxAffordable identification and modelling of uncertain engineering specifications when introducing new technologies in space applications<p>Virtual Development Laboratory, laboratory, Chalmers Tvärgata 4C, M-huset</p><p>Olivia Borgue, Doktorand vid Produktutveckling IMS, försvarar sin doktorsavhandling. Online presentation. ​</p>​<span style="background-color:initial">​Examinator: Ola Isaksson, IMS</span><div>Opponent: Professor Joshua Summers, Department of Mechanical Engineering in the Erik Jonsson School of Engineering and Computer Science, The University of Texas at Dallas, United States</div> <div><br /></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/person/?cid=borgue" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer</a></div> <div><br /></div> <div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/FE-Simulation-of-Metal-Cutting-Processes.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/FE-Simulation-of-Metal-Cutting-Processes.aspxFE Simulation of Metal Cutting Processes<p>Virtual Development Laboratory, laboratory, Chalmers Tvärgata 4C, M-huset</p><p>​Ahmet Semih Ertürk, Doktorand vid Material- och beräkningsmekanik IMS, presenterar sin licentiatuppsats. Online presentation.​</p>​​Examinator: Ragnar Larsson, IMS<div>Diskussionsledare: Prof. Aylin Ahadi, Lund University</div> <div><br /></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/person/?cid=erturk" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer</a></div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Computational-homogenisation-and-solution.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Computational-homogenisation-and-solution.aspxComputational homogenisation and solution strategies for phase-field fracture<p>Virtual Development Laboratory, laboratory, Chalmers Tvärgata 4C, M-huset</p><p>​Ritukesh Bharali, Doktorand vid Material- och beräkningsmekanik IMS, presenterar sin licentiatuppsats.</p>​​Diskussionsledare: Prof. Laura De Lorenzis , ETH Zurich, Switzerland <div>Examinator: Fredrik Larsson, IMS​</div> <div><br /></div> <a href="https://research.chalmers.se/en/person/?cid=ritukesh" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer​</a><div><a href="https://research.chalmers.se/en/person/?cid=ritukesh" target="_blank"></a></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/svenska-industriella-projekt-för-minskning-av-klimatgasutslapp.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/svenska-industriella-projekt-f%C3%B6r-minskning-av-klimatgasutslapp.aspxErfarenheter av större svenska industriella projekt för minskning av klimatgasutsläpp<p>Online</p><p>​Målgrupp: Industri, universitet och högskolor, institut och myndigheter. Tid och plats: Tisdag 19 oktober, 13.30-17.00. Online via Teams, länk skickas till anmälda deltagareModerator: Thore Berntsson Språk: Svenska ​</p>​<span style="background-color:initial">Anmälan: Senast 12 oktober till </span><div><a href="mailto:thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se">thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se</a> eller<a href="mailto:%20thore.berntsson@chalmers.se"> thore.berntsson@chalmers.se</a> </div> <div><br /></div> <div>Program: </div> <div><ul><li>​13.30 Introduktion - Kort om IETS, TCP i IEA Heléne Johansson, IETS Sekretariat 1</li> <li>13.45 <br /><b>Erfarenheter av Värmning av stål med vätgas med stora samhällssynergier</b> Göran Nyström, vice VD Marknadsföring och teknologi, Ovako </li> <li>F<b>rån restprodukt till nytt industriben</b> Henrik Brodin, Affärsutvecklingsansvarig Energi, Södra</li> <li><b>Samarbetsprojekt och allianser för hållbar omställning: Utmaningar och barriärer</b> <br />Johan Frishammar, professor, LTU, Anna Brattström, docent, LU,  Elizaveta Averina, doktorand, LTU Samarbete Lunds universitet, Luleå tekniska universitet och Chalmers </li> <li><b>Behov av systemtänkande vid kombination av omställningsåtgärder i industriella processe</b>r Elin Svensson, forskare och projektledare, CIT Industriell Energi </li> <li>15.00 Fikapaus </li> <li>15.10 <br /><b>Fem år med HYBRIT – resultat, erfarenheter och insikter</b> Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation, Vattenfall AB <br /><b>Transformativa förändringar mot cirkulär ekonomi i den petrokemiska industrin-Erfarenheter från ett stort samverkansprojekt mellan Chalmers och Borealis</b> Simon Harvey, professor, Chalmers, avd. Energiteknik <br /><b>Parallella processer komplicerar projektgenomföranden</b> Rickard Lycke, projektchef Synsat-projektet, Preem AB/Hållbar Utveckling <br /><b>Hållbar industriell omställning – Reflektioner angående svensk bioraffinaderiutvecklin</b><b>g</b> <br />Johanna Mossberg, Vice President Biorefinery and Energy, RISE, och adjungerad universitetslektor, Luleå tekniska universitet 16.30 Diskussion 17.00 Seminariet avslutas​</li></ul> <br /><div>Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom <a href="https://iea-industry.org/">IEA-samarbetet IETS TCP</a>, Industrial Energy-Related Technologies and Systems, och TCP är IEA:s Technology Collaboration Programme.</div> <div>Inom IETS TCP diskuteras ett internationellt samarbetsprojekt inom området, eventuellt i samarbete med <a href="http://mission-innovation.net/">Mission Innovation​</a>.</div> <div><br /></div> <div>Alla samhällets sektorer har ökande krav på en snabb omställning mot kraftigt minskade klimatgasutsläpp. Detta gäller inte minst industrisektorn. Behovet av kunskap kring erfarenheter om hur hinder kan lösas är avgörande för att en snabb omställning ska kunna åstadkommas. Detta gäller erfarenheter från hela kedjan av planerings-, implementerings- och driftstadierna.</div> <div><br /></div> <div>För att åstadkomma radikalt minskade utsläpp krävs en kombination av lösningar som exempelvis elektrifiering, vätgas, koldioxidinfångning med lagring/användning, bioraffinaderier, processintegration, industriell symbios, nya affärsmodeller, artificiell intelligens, systemlösningar för cirkulär ekonomi, ett förändrat beteende och minskad konsumtion. </div> <div>Huvudsyftet med seminariet är att belysa erfarenheter inom dessa områden i större industriprojekt i Sverige och att därmed identifiera möjligheter till fortsatt FoU och samspel för att underlätta den nödvändiga omställningen. Vid seminariet diskuteras också möjligheterna för svenskt nätverkande inom området, både nationellt och internationellt.<br /><br /></div> <div>Frågeställningar av betydelse för uppskalning av industriella projekt som kan resultera i radikalt minskade utsläpp är bland annat: Ekonomi, finansiering, driftsäkerhet, stora osäkerheter med nya tekniker/system, styrmedel, juridik (inklusive garantier/avtal), riskdelning, systemkonsekvenser (flera större åtgärder parallellt eller efter varandra, verklig minskning av klimatgasutsläpp), nya affärsmodeller, samarbeten i nya typer av aktörskonstellationer med nya krav på kompetenser etc. </div> <div>Var och en av presentationerna belyser en eller flera av dessa frågeställningar.<br /><br /></div> <div>Seminariet är avgiftsfritt.</div> <div><br /></div> <div>Välkommen!</div> <div>Thore Berntsson, ordförande i IETS TCP</div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Digitalization-as-Facilitator.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Digitalization-as-Facilitator.aspxDigitalization as Facilitator for Effective Information Sharing in Production Systems<p>Virtual Development Laboratory, laboratory, Chalmers Tvärgata 4C, M-huset</p><p>​Dan Li, Doktorand vid Produktionssystem IMS, försvarar sin doktorsavhandling.</p>Examinator: Johan Stahre, IMS​<div>O<span style="background-color:initial">pponent: </span><span style="background-color:initial">Kerstin Johansen, Senior Associate Professor in product development at Jönköpings University </span><div></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/person/ldan" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />​Läs mer</a><br /></div></div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Facilitating-the-Implementation-of-Smart-Maintenance.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Facilitating-the-Implementation-of-Smart-Maintenance.aspxFacilitating the Implementation of Smart Maintenance<p>Virtual Development Laboratory, laboratory, Chalmers Tvärgata 4C, M-huset</p><p>​Camilla Lundgren, Doktorand vid Produktionssystem IMS, försvarar sin doktorsavhandling. Online och på Chalmers.​</p>​Examinator: Johan Stahre, IMS<div>Opponent: Tomohiko Sakao, Linköpings Universitet</div> <div><br /></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/person/?cid=camlun" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer</a></div> <div>​</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspxMaterials for Tomorrow 2021<p>Online</p><p>​SAVE THE DATE: The topic of the 2021 Materials for Tomorrow is &quot;Additive Manufacturing – From academic challenges to industrial practice&quot;.The event will take place online, 17 November, 09:00-16:00, with several internationally recognised speakers. This years seminar is devoted to the broad diversity of additive manufacturing, across materials and applications. The lectures cover the additive manufacturing of metals that are printed by laser or electron beam (e.g. for implants and aircraft components), the printing of tissue from bio inks, as well as the printing of thermoplastic polymers.​</p>​<span style="background-color:initial">T</span><span style="background-color:initial">he full program will available in the beginning of September.​</span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif"><span style="font-family:inherit;background-color:initial">About Materials for Tomorrow</span><br /></h2> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2019.aspx">​</a>Materials for Tomorrow is an annual conference - started in 2010 - covering research, education and innovation in materials science. It is one of Chalmers' <a href="/en/areas-of-advance/Pages/Initiative-Seminars.aspx" target="_blank">Initiative Seminars</a>, and is a crucial meeting place for people representing research, innovation and society. ​<br /><br /></p> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/default.aspx">Materials for Tomorrow 2020</a></p> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/default.aspx"></a><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2019.aspx">Materials for Tomorrow 2019</a><br /></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2018.aspx">Materials for Tomorrow 2018</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2017.aspx">Materials for Tomorrow 2017</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2016.aspx">Materials for Tomorrow 2016</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2015.aspx">Materials for Tomorrow 2015</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2014.aspx">Materials for Tomorrow 2014</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2013.aspx">Materials for Tomorrow 2013</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2012.aspx">Materials for Tomorrow 2012</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2011.aspx">Materials for Tomorrow 2011</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2010.aspx">Materials for Tomorrow 2010</a></p></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Collision-free-path-coordination.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Collision-free-path-coordination.aspxCollision-free path coordination and cycle time optimization of industrial robot cells<p>Virtual Development Laboratory, laboratory, Chalmers Tvärgata 4C, M-huset</p><p>​Domenico Spensieri, Doktorand vid Produktutveckling IMS, försvarar sin doktorsavhandling. Online presentation.</p>​Examinator:  Rikard Söderberg, IMS<div>Opponent: Professor Steven Lavalle, University of Oulu </div> <div><br /></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/person/?cid=domspe" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer​</a></div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/TANDEM-WEBINAR-–-Materials-for-futures-batteries.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/TANDEM-WEBINAR-%E2%80%93-Materials-for-futures-batteries.aspxTandem Webinar – Materials for futures batteries<p>Online Zoom</p><p>​Welcome to our Tandem Webinar hosted by Chalmers Area of Advance Materials Science.  When: 25 November 2021, at 11 am. Place: Online, Zoom. In this tandem seminar, we will have two presentations dedicated to materials for futures batteries. Two hot topics will be covered, one on high-performance materials based on nanoscopic building blocks, and one on carbon fibers for multifunctional composites.</p><b>​<br />The webinar is held on the platform zoom. To login and participate, click on the following link:</b><br /><div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/67683291498"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">h</span><span style="background-color:initial">ttps://chalmers.zoom.us/j/67683291498</span></a><br /></div> <div><b>Password: </b>530987</div> <div><b>Meeting ID</b>: 676 8329 1498</div> <div><br /></div> <div><div><span style="font-weight:700">Program:</span></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">11:00 am. </span><span style="background-color:initial">The webinar starts. Moderator: Professor Leif Asp, Co-Director Area of Advance Materials Science</span></li> <li><span style="background-color:initial">High-performance materials based on nanoscopic building blocks: from composites to electrodes, <br />Juan J. Vilatela, group leader at IMDEA Materials, centre for applied research, Madrid. Associate lecturer on Physics, Nanomaterials and Materials Science at the Madrid Polytechnic University and Carlos III University. <span style="background-color:initial">​</span></span></li> <li>Carbon fibers for multifunctional composites<span style="background-color:initial">​, </span><span style="background-color:initial">Fang Liu is Associate Professor at the Department of Industrial and Materials Science, Chalmers University of Technology.</span></li></ul></div> <div><br /></div> <div><span></span><span></span><h2 class="chalmersElement-H2">High-performance materials based on nanoscopic building blocks: from composites to electrodes</h2> <div><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/Juan-J.-Vilatela.jpg" alt="Juan J Vilatela" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Fostering the enormous potential of nanomaterials requires assembling them as organized structures on a macroscopic scale. For 1D nanomaterials their natural embodiment is as aligned fibres or fabrics that efficiently exploit the axial properties of their constituents. We work with a method to produce macroscopic solids made of 1D nanostructured directly collected as they grow floating in the gas phase. The resulting ensembles are “macromolecular” networks with many superior properties compared to monolithic materials: fibers of carbon nanotubes have tensile mechanical properties above many high-performance polymer fibers; fabrics of CNTs are ideal built-in porous current collectors to eliminate electron resistance limitations in composite battery electrodes, sheets of silicon nanowires are flexible and have high cyclability as lithium-ion battery anodes. </div> <div><br /></div> <div><b>Juan J. Vilatela</b> is a group leader at IMDEA Materials, a centre for applied research based in Madrid. He is also an associate lecturer on Physics, Nanomaterials and Materials Science at the Madrid Polytechnic University and Carlos III University. His group is focused on methods of synthesis and assembly of 1D nanomaterials, and their application for energy storage and as structural elements. </div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><span><strong>Carbon fibers for multifunctional composites</strong></span></h2></div> <span></span><div><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/Fang-Liu.jpg" alt="Fang Liu" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Battery weight is one of the critical bottlenecks for electric vehicles. Multifunctionality, for instance integrating energy storage capabilities to structural components, is a key enabling technology in realizing substantial weight savings on the system level. Carbon fibres are widely used as reinforcements in polymer composites, while graphite powders are widely used as negative electrodes in batteries. Thus, using carbon fibres as negative electrodes, together with solid electrolyte and other components, one can build the so-called structural composite batteries. Imaging the doors and hoods of an electric car also store energy! However, almost all carbon fibres were developed from the mechanical point of view; a fundamental understanding on the behaviour of carbon fibres under the dynamic electrochemical and mechanical processes in structural composite batteries, and on the relationship between their performance and microstructure are still largely lacking. We aim to gain a fundamental understanding of carbon fibres in the multifunctional composites.</div> <div><br /></div> <div><b>Fang Liu</b> is Associate Professor at the Department of Industrial and Materials Science. Her research interests are using advanced microscopy techniques to reveal structure-property relationship in multifunctional composites and natural fibre based composites. She is appointed as one of the “Excellence researchers” by the strategic innovation program LIGHTer of Vinnova. <br /><br /><b>Related:</b><br /><a href="/en/staff/Pages/Fang-Liu.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Fang Liu's research ​</a><br /><a href="https://materials.imdea.org/people/juan-jose-vilatela-garcia/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Juan J. Vilatela's research​</a><br /><a href="/en/areas-of-advance/materials/news/Pages/2021-tandem-seminars.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Watch 2021 spring's Tandem Webinars​​</a><br /></div> <div><br /></div></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Squeak-and-Rattle-Prediction-for-Robust-Product-Development.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Squeak-and-Rattle-Prediction-for-Robust-Product-Development.aspxSqueak and Rattle Prediction for Robust Product Development<p>Virtual Development Laboratory, laboratory, Chalmers Tvärgata 4C, M-huset</p><p>​Mohsen Bayani, doktorand vid Produktutveckling IMS, försvarar sin doktorsavhandling. Online presentation.</p>​Examinator: Rikard Söderberg, IMS<div>Opponent: Professor Mohamad Qatu, Eastern Michigan University </div> <div><br /></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/person/?cid=bayani" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer</a></div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Microstructure-development.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Microstructure-development.aspxMicrostructure development and mechanical properties of cast and thermo-mechanically treated eutectic high-entropy alloys<p>Virtual Development Laboratory, laboratory, Chalmers Tvärgata 4C, M-huset</p><p>​Adrianna Lozinko, Doktorand vid Material och tillverkning IMS, försvarar sin doktorsavhandling.</p>Examinator: Uta Klement, IMS<div>Opponent: Prof. Pasi Peura, Tampere University</div> <div><br /><div><a href="https://research.chalmers.se/person/adrianna" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />​Läs m​er</a><br /></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Computational-modelling-of-structural-battery-composites.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Computational-modelling-of-structural-battery-composites.aspxComputational modelling of structural battery composites<p>Virtual Development Laboratory, laboratory, Chalmers Tvärgata 4C, M-huset</p><p>​David Carlstedt, Doktorand vid Material- och beräkningsmekanik IMS, försvarar sin doktorsavhandling.​</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxProduktion – Initiativseminarium 2022<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Årets fokus ligger på resilient produktion. Vi återkommer med program längre fram.</p>