Microstructural Evolution of VDM Alloy 780 under Isothermal Heat Treatment Conditions

​Arda Baytaroglu presenterar sitt examensprojekt. Onsite och online.
Program: M.Sc. Materials Engineering
Handledare: Ceena Joseph, GKN
Examinator: Fang Liu, IMS
Opponent: Asfand Yaseen
​L​änk till presentation​
Password: Arda
Kategori Studentarbete
Plats: M Delta, conference room, Hörsalsvägen 7A, M-huset
Tid: 2022-08-17 13:15
Sluttid: 2022-08-17 14:15

Sidansvarig Publicerad: to 23 jun 2022.