Methods for efficient modelling of progressive failure in laminated fibre-reinforced composites

​Johannes Främby, doktorand på avdelningen för Material- och beräkningsmekanik IMS, försvarar sin doktorsavhandling.

​Opponent: Professor Stephen Hallett, Faculty of Engineering, University of Bristol, UK
Examinator: Ragnar Larsson IMS
Handledare: Martin Fagerström IMS


Kategori Disputation
Plats: Virtual Development Laboratory, laboratory, Chalmers Tvärgata 4C, M-huset
Tid: 2020-01-17 09:00
Sluttid: 2020-01-17 12:00

Publicerad: to 28 nov 2019.