Geometrisäkring och robust konstruktion

​Forskningsområdet Geometrisäkring och robust konstruktion fokuserar på hela framtagningsprocessen, från koncept till produktion. Forskargruppens kärnkompetenser är inom utformning och analysering av montering, robust konstruktion, variationssimulering, toleransanalys, visualisering, statistisk processtyrning, mätberedning samt datorstödd konstruktion. Ett flertal av forskargruppens vetenskapliga resultat har blivit implementerade i kommersiella programvaror. Idag används dessa resultat dagligen av ett stort antal ingenjörer från internationella företag.
 
Forskargruppen leds av professor Rikard Söderberg och utgörs i nuläget av ytterligare seniora forskare och doktorander.
 
De främsta vetenskapliga utmaningarna inom Geometrisäkring och robust konstruktion är inom dessa tre områden:
1)    Precision i simulering och visualisering: Högkvalitativa beslut som ska baseras på digitala modeller och representationer kräver följande:
  • Bättre simuleringsmodeller med större precision och bättre representationer av verkligheten
  • Ingångsdata av bättre kvalitet för simuleringsmodeller
  • Bättre sätt att presentera och använda simuleringsresultat
2)    Ny kunskap om processer och produkter: Konsekvent användning av simulering i de olika faserna av geometrisäkringsprocessen genererar ny kunskap och bättre förståelse för specifika hur produkt- och produktionssystem beter sig och samverkar och hur fel uppstår. Det ger också bättre uppfattningar och tolkningar av digitala modeller och visuell kvalitet.
3)    Konstruktionsregler och arbetsmetoder: Ny kunskap om specifika systems beteenden, uppfattningar och visuella kvalitet används för att etablera dels regler och beslutsunderlag för robust geometrisk design, dels riktlinjer och arbetsmetoder för användning av simulering och visualisering.

Forskargruppen


Gruppledare:

Rikard Söderberg


Forskare

Lars Lindkvist

Johan Berglund​

Kristina Wärmefjord

Alf Andersson

Casper Wickman

Ola Wagersten

Johan Lööf

Andreas Dagman

Johan Vallhagen

Johan Carlson 

Fredrik Edelvik

Sebastian Tafuri

Cristoffer Cromvik

Stefan Gustafsson


Doktorander
Vaishak Ramesh Sagar

Soner Camuz

Björn Lindau

Cornelia Jareteg

Peter Edholm

Mikael Rosenqvist

Julia Madrid

Konstantinos Stylidis

Mohsen Bayani

Julia Orlovska

Abolfazl Rezaei Aderiani

Roham Sadeghi Tabar

Sidansvarig Publicerad: ti 05 okt 2021.