Smart maintenance
Följ med oss och förändra underhåll!
#smartmaintenancechalmers

Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem


Så här gör vi inom forskargruppen Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem skillnad:
 
  • Sätter agendan för Smart Maintenance
  • Sprider inspiration och kunskap om Smart Maintenace, exempelvis i universitets- och industrikurser
  • Är en länk mellan produktion and underhåll
  • Tillsammans med svensk industri!

Svensk tillverkningsindustri går på halv kapacitet

Produktionsstörningar kostar svensk tillverkningsindustri mer än 100 miljarder varje år, och begränsar effektiviteten i fabriker så att mätetalet Overall Equipment Effectiveness (OEE) bara hamnar runt 50% som ett branschsnitt. Det finns alltså stora effektivitetsvinster att göra, och de aktörer som inte utnyttjar digitaliseringens möjligheter kommer att få det svårt att hävda sig i konkurrensen.

Tillverkningsindustrin är mitt i en omfattande digitaliseringsresa och företag världen över jobbar målmedvetet med att implementera koncept som Industri 4.0. Detta leder ofta till produktionssystem med högre automationsgrad, mer omfattande förmåga att automatiskt analysera tillstånd och fatta egna beslut samt högre krav på hållbarhet.

Smart maintenance är framtiden i digitaliserad produktion

Smart maintenance kommer att minska driftstoppen genom att förbättra samarbetet mellan produktions- och underhållsorganisationer. Det möjliggörs av bland annat delad metodik, delade verktyg och gemensam produktion- och underhållsplanering. Eftersom smart maintenance innebär att man fattar beslut baserade på data så krävs också delade data- och informationskällor.
 
För att kunna uppnå en högre effektivitet i tillverkningsindustrin så krävs ett nytt sätt att arbeta med underhåll. Därför samlar vi, inom forskargruppen Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem, industriaktörer och forskare för att ta fram strategier för framtidens underhåll – smart maintenance i en digitaliserad produktion!
Smart maintenance explainer
Smart maintenance är en organisatorisk design för underhåll i en digitaliserad industri:

  • Beslutfattande som är baserat på data
  • Användande av underhållspersonalens kollektiva kompetenser
  • Underhållet är en del av helheten inom företaget
  • Underhållet är en del av helheten utanför företaget
Ökad kapacitet, robusthet och förutsägbarhet i tillverkningen innebär en bättre ekonomi, färre risker för personalen och lägre energiförbrukning. Smart maintenance är en del i en hållbar framtid.Öppna bilden för mer information.


Digitalk podcast - vi pratar om framtidens underhåll

Digitalk podcast the future of maintenance Digitalk podcast bid data for big decisions in maintenance Digitalk podcast assessing smart maintenance

 Forskningsprojekt

Vi har forskningsprojekt inom alla fyra huvudprinciper av Smart Maintenance. Publikationer och mer information om varje projekt finns i RESEARCH.chalmers.se. Se länk under respektive projekt.

Dataanalys inom underhållsplanering (DAIMP)

Film om DAIMP projektetDAIMP-projektet kopplar samman datastrukturer på maskinnivå med analyser på systemnivå. Förväntade resultat inkluderar: data- och informationsstrukturer för ökat internt och externt samarbete, algoritmer för prediktiv och normativ analys, samt datadriven kritikalitetsanalys för att möjliggöra differentierad underhållsplanering.
 

Smart Maintenance Assessment (SMASh)

Projektidén är att utveckla Smart Maintenance Assessment (SMA): ett verktyg för benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan företag. Verktyget kommer stödja implementeringen av Smart Maintenance genom utökat samarbete inom underhållsbranschen.
 

Datadriven hantering av produktionsstörningar (D3H)

Det viktigaste effektmålet med det datastyrda störningshanteringsprojektet är att digitalisera etablerade verktyg för störningshantering genom att göra dem datadrivna och därmed mer effektiva.

Predictive Maintenance using Advanced Cluster Analysis (PACA)

Projektet PACA har som mål att utveckla algoritmer för prediktivt underhåll, baserat på avancerad klusteranalys, för att öka precisionen och förståelse hos en beslutsfattare.
 
 

Medlemmar i forskargruppen Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem

Anders Skoogh, forskningsledare. Har fokus på produktionssystemstjänster och underhåll.
Torbjörn Ylipää, tekniklektor. Har fokus på undervisning inom underhåll, driftsäkerhet och säkerhet.
Maheshwaran Gopalakrishnan, doktorand. Har fokus på beslutsstödsystem för produktionsunderhåll och produktionstjänster.
Jon Bokrantz, doktorand. Har fokus på förbättringsaktiviteter inom produktionssystemtjänster och underhåll
Mukund Subramaniyan, doktorand. Har fokus på tillämpning av dataanalys i produktionsutveckling och optimering.​
Camilla Lundgren
, doktorand
Ebru Turanoglu-Bekar, post-doc
Adriana Ito, doktorand
Omkar Salunkhe, doktorand

Sidansvarig Publicerad: ti 26 okt 2021.