​Åsa Fast-Berglund demonstrerar tekniken i Stena Industry Innovation Laboratory
​​​

Optimering av samverkan mellan människa och automation

​Forskargruppens forskningsområde innebär att skapa kognitiv och fysisk automation för att stödja framtida produktionssystem. I denna helhetssyn inkluderas KPIs, Social Sustainability och Triggers for Change som mätbara parametrar. Dessutom undersöks organisationsproblem som berör automationsstrategier.
Målet är att göra det framtida produktionssystemet hållbart genom att skapa dels en atmosfär med verktyg som stödjer operatörerna, dels en attraktiv arbetsplats där människorna fortfarande är i centrum. För att lyckas med detta behövs ett nära samarbete med industrier, institutioner och den akademiska världen på både internationell och nationell nivå.

Forskargruppen fokuserar på följande områden

Teknologier och metoder:

De testar och utvecklar nya teknologier och testar och utvecklar gamla teknologier i ett nya sammanhang. Två exempel är att testa en iPhones monteringsinstruktioner och att utforma applikationer och prototyper för dynamiska arbetsuppgifter.

De utvecklar även metodiker för att på ett strukturerat sätt kunna välja rätt nivå av automation i system. Exempel på utvecklade metoder är DYNAMO, DYNAMO++, CXI, ProAct-loop.

Informationssystem

De utvecklar och undersöker normer, ontologi och strukturella hierarkier för att kunna stödja de tekniska lösningarna. De undersöker även informationsstrukturen för att kunna bistå olika resurser (människa eller maskin) med olika kompetenser för att lösa komplexa arbetsuppgifter.

Resursfördelning och arbetsuppgiftsfördelning

De utvecklar och undersöker metoder, verktyg och IS för att kunna välja de rätta resurserna för den rätta arbetsuppgiften på ett optimalt sätt.

Några exempel är kompetenskartläggning, rollfördelning inom ett produktionssystem och självbestämmande bland operatörerna.

Medlemmar i gruppen

Sven Ekered, forskningsingenjör. Har fokus på undervisning och drift av SSI Lab.
Per Nykvist, forskningsingenjör med fokus på robotik.
Pierre Johansson, industridoktorand. Har fokus på globalisering och standardisering av informationshantering.
Dan Li, doktorand med fokus på kunskapsdelning.

Stena Industry Innovation Laboratory

Forskargruppen driver även en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds snabba kommunikationssystem, öppen robotmiljö och "augmented reality"-montering. Här skall framtidens ingenjörer utbildas och labbet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar. Produktionslaboratoriet finns på Chalmers campus Lindholmen.

Labbet motsvarar väl de koncept som finns inom den tyska produktionssatsningen Industrie 4.0, som bygger på koncepten ”Internet of Things”, molntjänster och avancerad produktionsteknik. Förväntade effekter är extremt snabb och enkel kommunikation mellan produkter, maskiner, människor och affärssystem men även kraftig effektivisering av kommunikationen mellan olika steg i produkternas värdekedjor.

Den nya utrustningen ska ge användarna kunskap om digitaliserad produktion och förståelse för hur, när och var man kan använda de nya digitala verktygen. Det handlar bl.a. om hur produkter, maskiner och människor skall kunna kommunicera med varandra och med andra system. 

Läs mer om Stena Industry Innovation Laboratory

Sidansvarig Publicerad: fr 16 sep 2022.