Yt- och mikrostrukturteknik

​Forskningen är inriktad mot områden som pulverteknologi, nanomaterial (nanopulver, keram- och polymerbaserade nanokompositer, tunnfilmer och nanokristallina volymmaterial), material för mikroelektroniktillämpningar liksom processtekniker vid materialframställning. Materialkarakterisering och egenskapsbestämning görs med en omfattande utrustningspark omfattande bl a röntgen- och elektronspektroskopi (XPS och AES), analytisk transmissionselektronmikroskopi (TEM) med anslutande tekniker som röntgenspektrometri (EDS), elektronenergiförlustavbildning (EELS) och elektronspektroskopisk avbildning (ESI). Vidare ingår svepelektronmikroskopi (SEM) och röntgendiffraktion (XRD). En speciell tyngdpunkt ligger på SEM-baserad elektronbakåtspridning (EBSD), som möjliggör lokal texturanalys och global texturbeskrivning. För högupplösande ytkemisk analys används ett svepauger-instrument.
 
Medarbetare
Uta Klement, Professor, Forskargruppledare
Maria Knutson Wedel, Professor, Vicerektor för utbildning och livslångt lärande
Sheng Guo, Docent
Fang Liu, Docent
Robert Pederson, forskare, Professor vid Högskolan Väst
Yiming Yao, PhD, Senior forskningsingenjör
Roger Sagdahl, Förste forskningsingenjör
 
Philipp Hoier, Doktorand
Adrianna Lozinko, Doktorand
Antonio Mulone, Doktorand
Saad Sheikh, Doktorand
Sakari Tolvanen, Doktorand

Sidansvarig Publicerad: on 21 feb 2018.