​EBSD-analys av ett enskilt metallkorn.

Material och tillverkning

​Avdelningen för material och tillverkning täcker hela kedjan från materialdesign, materialsyntes,  och karakterisering till maskinbearbetning av främst metaller. Vi använder en rad olika tekniker - pulvermetallurgi, plätering, additiv tillverkning och materialavverkning - och en rad avancerade karakteriseringstekniker. Vårt arbete är tvärvetenskapligt till sin natur och problemställningar och frågor  som har en direkt inverkan på hållbarhet. Avdelningen har nära samarbete med andra universitet och forskningsinstitut och deltar i en rad samarbetsprojekt med industrin, vi deltar i strategiska initiativ och leder det nya kompetenscentrumet CAM2 (Centre for additve manufacturing – metal) samt forskningscentrumet MCR (Chalmers Centre for Metal Cutting Research).

Arbetet inom avdelningen bedrivs i följande tre forskargrupper:

Forskargruppen för pulver- och ytteknologi kombinerar kärnkompetens inom pulvermetallurgi och ytvetenskap för att utveckla material och processer med avseende på materialdesign och styrning av ytkemi på materialytor och gränsskikt. Gruppen har ett stakt fokus inom pulverbäddbaserad additiv tillverkning samt inom sintring av metallpulver. Forskningen sträcker sig också till områden som ytbeläggningar, maskinbearbetning, oxidation och korrosion.  Förståelse för och karakterisering av ytors kemi är centralt  i verksamheten. Ytspektroskopi (XPS, Auger), termisk analys (DSC,TGA, dilatometri),samt illämpning av termodynamika beräkningar och kinetikmodellering är grundläggande verktyg i forskningen förutom senaste utrustningen för additiv tillverkning genom lasersmältning i pulverbädd.

Forskargruppen för yt- och mikrostrukturteknik använder elektronmikroskopi (SEM, TEM) i kombination med nödvändiga komplementära tekniker för att undersöka sambandet mellan struktur- och egenskaper för konstruktionsmaterial (metaller och keramer). Materialen vi arbetar med sträcker sig från nanomaterial, olika typer av beläggningar, till avancerade stål och superlegeringar. Vi tillverkar och utvecklar högentropilegeringar (HEAs). Vi arbetar också med materialkarakterisering för att studera hur tillverkningsprocesser inverkar på det producerade materialet i syfte att optimera och förbättra processerna och prestanda för komponenterna.
Forskargruppen för tillverkningsteknik utvecklar tillverkningsteknik genom grundläggande forskning där modellering och designade experiment. Fokus ligger på modellering, simulering och optimering av skärande bearbetning. Kärnkompetensen i vår forskning inkluderar en distinkt modellering inom ett ramverk som kombinerar numeriska modeller av bearbetning med simulering av materialbeteende med målet att kunna förutsäga resultatet av fenomen som verktygsslitage vid bearbetning. Vi specialiserar oss också inom slipning och slipteknik och arbetar där nära med industrin för att utveckla processer och nya metoder.

Avdelningschef: Uta Klement
Alla medarbetare vid Institutionen för industri- och materialvetenskap

Sidansvarig Publicerad: to 15 mar 2018.