Material- och beräkningsmekanik

Avdelningen för Material- och beräkningsmekanik forskar inom materialmekanik, beräkningsmekanik och strukturmekanik. Några viktiga problemställningar gäller betongmaterialets hållbarhet, design av stålmaterial med hänsyn till dess mikrostruktur, utmattningsegenskaper i järnvägsräls och hjul, analys och design av kompositer, processimulering av kompositmaterial samt skärande bearbetning.

Forskningen fokuseras inom fem aktiva fält:


Inom verksamheten för Byggnadsmekanik​ är aktiviteterna starkt relaterade till det samhälleliga målet om en högpresterande, hållbar och tillförlitlig infrastruktur. Genom att kombinera de grundläggande principerna för klassisk fast- och fluidmekanik med experimentella och beräkningstekniska tekniker tar vi upp ett antal komplexa problem inom väg- och vatten av mångvetenskaplig karaktär.

I forskningsfältet Flerfasmaterial​ studeras konstruktionsmaterial. För en stor andel av konstruktionsmaterial kan mikrostrukturen karaktäriseras som en komposit med olika faser. Olika faser har ibland har väsentligt olika egenskaper gällande duktilitet, hållfasthet, krypresistens och utmattning. Därför bestäms beteendet hos ett sådant flerfasmaterial av egenskaper hos de individuella faserna och på sättet som de iteragerar. Forskningen kan tillämpas på många olika materialtyper inom maskinteknik, byggteknik, flygplansteknik och farkostteknik. Mer specifikt bedrivs just nu forskning på hårdmetaller, högtemperaturlegeringar, perlitiska stål, porösa material, bergsmaterial och betong.

Forskningen inom  Järnvägsmekanik​ syftar till att minska kostnader för inköp och underhåll av järnvägssystem, samt minska järnvägens miljöbelastning. Aktuella forskningsområden rör i huvudsak fenomen som uppstår i kontakten mellan hjul och räl.

Syftet med forskningen inom ​Lättviktsmaterial och strukturer​ är att möjliggöra en ökad användning av lättviktsmaterial genom en ökad förmåga att dimensionera strukturer med dessa. Forskningen adresserar kompositers skadetålighet och energiabsorption under deformation och skadetillväxt. För dessa analyser måste såväl tillförlitliga och effektiva materialmodeller och numeriska metoder utvecklas.

Inom fältet Produktionsprocesser fokuserar forskningen på mekanisk simulering av tillverkningsprocesser som gör det möjligt att optimera såväl process som produkt. Forskningen omfattar modellering av skärande bearbetning, formning av metalliska material, samt processmodellering av kompositmaterial.


Avdelningschef: Ragnar Larsson
Medarbetare vid Institutionen för industri- och materialvetenskap

​​

Sidansvarig Publicerad: to 04 nov 2021.