Materialteknologi

​Materialteknologi har sin tyngdpunkt i relationen mellan tekniska materials mikrostrukturella upp­bygg­nad och deras mekaniska egenskaper, vari ingår betydelsen av teknologiska processer som exempelvis värmebe­hand­ling, deformation och svetsning. Experimen­tel­la tekniker som används är olika former av mekanisk provning, mik­roskopi av olika slag, bild­analys, frakto­gra­fi m.m. Materialval som en del av konstruk­tions­teknik ingår, där frågor som materialegen­skaper under produkters användning, livslängdsbedömningar, åld­rings­bete­en­den är viktiga delar. Det dominerande forskningsområdet är deformations- och brott­bete­en­den samt utmatt­ningsegenskaper. Viktiga parametrar är här materials defekt- och egenskaps­förändring under cyklisk belastning och påföljande sprickbildning, inverkan av höga och låga temperaturer på deformationssätt, töjningshastighetsberoende, liksom sprödhetsfenomen.
 
Medarbetare
Christer Persson, Professor, gruppledare
Johan Ahlström, Professor
Casey Jessop, Doktorand
Ceena Joseph, Doktorand
Elanghovan Natesan, Doktorand
Dimitrios Nikas, Doktorand

Publicerad: ti 10 dec 2013. Ändrad: ti 20 feb 2018