Design & Human Factors

Visionen för avdelning Design & Human Factors är att, en dag ska alla produkter, tjänster och arbetsplatser utformas för att möjliggöra att människor kan leva och arbeta på ett meningsfullt och hållbart sätt. Vi bidrar till denna vision genom att:
 
  • utveckla kunskap om relationen mellan människa och tekniska produkter/system samt om en aktivitetscentrerad designprocess
  • utveckla metoder och verktyg för att studera relationen mellan människan och tekniska produkter/system samt för att utforma och utvärdera hållbara, säkra och tillfredsställande produkter, tjänster och arbetsplatser, och
  • sprida kunskapen och metodiken genom utbildning av morgondagens ingenjörer och genom samverkan med företag och samhällsorganisationer

Vi har utvecklat vår expertis om relationen mellan människor och teknik sedan mitten av 1970-talet, och vi använder denna kontinuerligt för att utbilda ingenjörer med ett användarcentrerat perspektiv och utföra högkvalitativ forskning som resulterar i framgångsrika innovationer för ett hållbart samhälle. Vår forskning är tvärdisciplinär och baserad på beteendevetenskap och designteori, ergonomi, samt teorier om komplexa socio-tekniska system.
 

Vi har fyra profilområden:

  1. Hållbar urban mobilitet
  2. Cirkuläritet och hållbar produktanvändning
  3. Säkra och effektiva människa-maskinsystem
  4. Välmående arbetssystem och ergonomi


Samarbeta med oss för att göra varje design meningsfull! 

 

Avdelningschef: Pontus Wallgren

Medarbetare vid Institutionen för industri- och materialvetenskap

Sidansvarig Publicerad: må 05 dec 2022.