Är framtidens transportsystem autonomt?

Just nu debatteras hållbar mobilitet som aldrig förr. På listan över möjliga lösningar återfinns delningstjänster som bilpooler, cykelpooler och mobilitetstjänster som integrerar flera olika transporttjänster men också elfordon och självkörande fordon. Självkörande fordon beskrivs om en ’megatrend’ som kommer att påverka hela vårt samhälle och diskussionen pågår såväl internationellt som nationellt.
 
Vi är en grupp forskare som vill förstå hur olika aktörer i samhället ser på och planerar för möjligheter och risker med självkörande fordon av olika slag. Det gör vi i ett projekt finansierat av Styrkeområdet Transport, ett gemensamt initiativ av Chalmers och Göteborgs Universitet.
 

Inbjudan till workshop

En viktig aktör är stadsplanerare respektive trafikplanerare. Vi hade kunnat be om att få träffa Dig för en intervju men vi vill hellre pröva ett mer interaktivt format. Därför vill vi bjuda in Dig till en ½-dags workshop för diskutera om och hur autonoma fordon kan (eller inte) bli en del av stadens transportsystem, vilka de (o)önskade konsekvenserna är, och vilka förutsättningarna är med avseende på exempelvis framtida bebyggelse och infrastruktur. 
 
Vi kommer att genomföra motsvarande workshop med medborgare och med personer som arbetar med utveckling och har för avsikt att anordna ett seminarium i slutet av 2019 där vi presenterar resultaten.
 
Platsen för workshopen är Malmö / Lund, datumet är den 8, 9 eller 10:e oktober på förmiddagen eller eftermiddagen. Vi bjuder på lunch och givetvis förmiddags- eller eftermiddagskaffe.
 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 27 aug 2019.