Centrum

På Chalmers finns ett stort antal centrumbildningar som samlar kompetens från olika håll, ofta i samverkan med andra lärosäten och/eller näringslivet. Här presenteras några centrum som institutionen medverkar i:

Centrum inrättade av Chalmers

Centrum för additiv tillverkning i metall, CAM2 (webbplats endast på engelska)
CAM2 är ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum med fokus på forskning för utveckling av material och processer för additiv tillverkning (3D-printing) av avancerade metalliska komponenter. Centrumet är ett konsortium bestående av 22 företag och fem forskningsaktörer.


Centre for Metall Cutting Research​​ (webbplats endast på engelska)
MCR är ett kompetenscentrum för metallbearbetning, främst inom tre områden: bearbetningsteknologi, material- och ytteknologi och materialmekanik. Centrumet verkar som ett "industrins bearbetningstekniska forskningslaboratorium" och samordnar företag i gemensamma forskningsprojekt, sprider information och organiserar utbildning.  


Wingquist Laboratory (webbplats endast på engelska)
Wingquist Laboratory är ett internationellt konkurrenskraftigt, tvärvetenskapligt kompetensce​nter för forskning inom området digital produktframtagning. Forskningen har stark koppling till fordons- och verkstadsindustrin i Sverige men berör även andra branscher. I centret ingår Fraunhofer-Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics, ABB, Atlas Copco Rock Drills, GKN Aerospace Engine Systems, Rosemount Tank Radar, Scania CV, AB Volvo, Volvo Cars Group och Volvo Group Trucks Technology.

​Centrum inrättade av institutionen

SCeNDT - Scientific Centre of Non-Destructive Testing
Idén med SCeNDT är att omvandla teoretiska kunskaper till tillämpliga verktyg, t ex simuleringsprogramvara, som kan nyttjas av personer med främst praktiska färdigheter och erfarenheter inom området oförstörande provning (OFP). SCeNDT består av forskargruppen Avancerad OFP vid Institutionen för industri- och materialvetenskap samt kompetenser som engagerats i pågående projekt. Centrumet är kopplat till SNEC - Centrum för hållbar kärnenergi.


Squeak & Rattle Competence Arena
(endast på engelska)
Arenan utvecklar metoder, verktyg och processer för virtuell och fysisk kontroll av Squeak & Rattle (gnisslande och rasslande i produkter)för industri och akademi.


Optimization Competence Arena​ (endast på engelska)
Arenan syfte är att utveckla kompetens, metoder, verktyg och processer för optimeringsdriven utveckling​.


​​Våra forskare är också aktiva inom nationella och internationella vetenskapliga nätverk och organisationer​.

Sidansvarig Publicerad: ti 09 okt 2018.