Centrum vid Industri- och materialvetenskap

På Chalmers finns ett stort antal centrumbildningar som samlar kompetens från olika håll, ofta i samverkan med andra lärosäten och/eller näringslivet. Här presenteras några centrum som institutionen medverkar i.

Centrum för additiv tillverkning i metall, CAM2 (webbplats endast på engelska)
CAM2 är ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum med fokus på forskning för utveckling av material och processer för additiv tillverkning (3D-printing) av avancerade metalliska komponenter. Centrumet är ett konsortium bestående av 22 företag och fem forskningsaktörer.


Centre for Metal Cutting Research​​ (webbplats endast på engelska)
MCR är ett kompetenscentrum för metallbearbetning, främst inom tre områden: bearbetningsteknologi, material- och ytteknologi och materialmekanik. Centrumet verkar som ett "industrins bearbetningstekniska forskningslaboratorium" och samordnar företag i gemensamma forskningsprojekt, sprider information och organiserar utbildning.  


Wingquist Laboratory (webbplats endast på engelska)
Wingquist Laboratory är ett internationellt konkurrenskraftigt, tvärvetenskapligt kompetensce​nter för forskning inom området digital produktframtagning. Forskningen har stark koppling till fordons- och verkstadsindustrin i Sverige men berör även andra branscher. I centret ingår Fraunhofer-Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics, ABB, Atlas Copco Rock Drills, GKN Aerospace Engine Systems, Rosemount Tank Radar, Scania CV, AB Volvo, Volvo Cars Group och Volvo Group Trucks Technology.


Squeak & Rattle Competence Arena (endast på engelska)
Arenan utvecklar metoder, verktyg och processer för virtuell och fysisk kontroll av Squeak & Rattle (gnisslande och rasslande i produkter)för industri och akademi.


​​Våra forskare är också aktiva inom nationella och internationella vetenskapliga nätverk och organisationer​.

Sidansvarig Publicerad: ti 23 aug 2022.