Nyheter: Industri och materialvetenskaphttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaSun, 01 Aug 2021 05:31:34 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Chalmersstudenternas-protoyp-pa-skyddsvisir-testas-av-lakare.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Chalmersstudenternas-protoyp-pa-skyddsvisir-testas-av-lakare.aspxChalmersstudenternas prototyp testas av läkare<p><b>​När läkare undersöker patienters öron, svalg eller näshåla så använder de en lampa som sitter placerad med ett fäste runt huvudet. Med covid-19 kom ett kraftig ökat behov av skyddsvisir och dessa behövde kombineras med lamporna. Visiren, som togs fram ganska snabbt, har dock inte fungerat helt tillfredsställande. Studenter vid civilingenjörsprogrammet Teknisk design fick därför i uppdrag att komma med förbättringar, och de lyckades så bra att visiren nu testas i vården. </b></p> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/IMS/Slutkoncept%20fäste%20vid%20sladd_750px.jpg" alt="Prototyp visir" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:290px;height:189px" />Det har tidigare gjorts en del försök att förbättra skyddsvisiren så att de ska passa med lamporna, men resultaten har inte varit helt tillfredsställande Öron-näsa-halsmottagningen på NÄL i Trollhättan gav därför en grupp studenter vid Chalmers i uppdrag att ta fram ett skyddsvisir som kunde uppfylla användarkraven. Projektet gjordes inom ramen för studenternas kandidatarbete och är en del i studenternas utbildning. Kandidatarbetena görs på det tredje året i civilingenjörsutbildningar och är ofta relaterade till verkliga problem i samhället och industrin.</div> <div> </div> <div>– Projektet har utgått från ett aktuellt behov som under året har blivit påtagligt i vården. Det blir väldigt tydligt att ett arbetssätt där behoven ligger i fokus är viktigt för att komma fram till en bra lösning. Vi är väldigt nöjda med sättet studenterna har tagit sig an projektet och ser fram emot att kunna testa konceptet vidare, säger Åsa Lenberg läkare på NÄL i Trollhättan</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">En annorlunda lösning gav oväntat bra resultat <br /></h2> <h3 class="chalmersElement-H4">Hur ni arbetat med att ta fram det här skyddsvisiret?</h3> <div>– Först gjorde vi en gedigen användarstudie för att få en tydlig bild av problemet. Sen är det ju ett antal krav som uppdragsgivaren vill ska uppfyllas. Till exempel så måste visiren ge ett bra stänkskydd, men också ha en god komfort och vara lätta att använda. Sen hade vi en process där vi lade fram massor med olika idéer och tog fram prototyper utifrån detta, säger Alvina Ståhl.</div> <div> </div> <div>– Grundidén med vår lösning, till skillnad från de tidigare lösningarna, där visiret antingen sitter innanför eller utanför lampan, är att visiret fästs på lampan. Det eliminerar repor på visiret, och skapar god plats till munskydd och glasögon om det behövs. Det minimerar också uppkomsten av imma, säger Gustav Brogren. </div> <div> </div> <div>– Själva lamporna är väldigt dyra och visiren måste också kunna bytas på ett smidigt sätt av läkarna själva. Vi har tagit fram laserskurna PET-visir med hål som kan träs på den befintliga lampan. Detta hålls sedan samman med en ring av flexibel polymer. Vi har också hårda lister uppe och nere för stabilitet och passform, säger Maja Kristensson.   </div> <div> <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/IMS/Slutkoncept%20sned%20vy%20(CUDA)_500px.jpg" alt="Prototyp visir" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:325px;height:325px" /><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/IMS/Slutkoncept%20sned%20vy%20(Storz)_500px.jpg" alt="Prototyp visir" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px;width:325px;height:325px" /><br /><br /><br /><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3"><br /></h3> <h3 class="chalmersElement-H3"><br /></h3> <h3 class="chalmersElement-H3"><br /></h3> <h3 class="chalmersElement-H3"><br /></h3> <h3 class="chalmersElement-H3"><br /></h3> <div><p class="chalmersElement-P"><br /></p> <p class="chalmersElement-P"><em>Visiren sitter här på lampor från två olika fabrikat. Foto: Adam Udén</em> <br /></p></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Hur kom ni fram till just den här lösningen?</h3> <div>– Att visiret skulle sitta på lampan var inte självklart från början utan den idén hängde med lite för att den var annorlunda. Den fick heller inte så höga poäng utifrån de utvärderingsmatriser vi ställde upp, men det berodde till viss del på felaktiga antaganden från vår sida. När vi testade att bygga en enkel prototyp genom att borra ett hål i visiret och satte den på lampan så funkade det jättebra, säger Marcus Lidman.</div> <div> </div> <div>– Ja, vi kände nog alla nästan direkt att vi hade hittat en bra lösning då. Vi gjorde också användartester som bekräftade att vi var rätt ute. Alla läkare som vi har varit i kontakt med tyckte att vårt visir har känts bättre, stabilare och säkrare än samtliga lösningar som testats tidigare, säger Jens Junkers. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Hur var det att jobba med ett riktigt problem?</h3> <div>– Superkul! Det har märkts att det har varit på riktigt för läkarna har varit väldigt engagerade. Det är ju också väldigt roligt att få bidra med något som hjälper dem i deras arbete. Västra Götalandsregionen verkar också ha varit mycket nöjda med resultatet och det har varit roligt att jobba med dem. Vi tror att skyddsvisir kommer att fortsätta användas även efter pandemin . Det verkar som att synen på skyddsutrustning har ändrats en del under den här tiden. Det känns jättekul att få vara med och ta fram en riktigt produkt som blir så omtyckt att den tas in i verksamheten på det här sättet, säger Adam Udèn.</div> <div> </div> <div>Alla i gruppen menar att det har fungerat bra att jobba tillsammans trots de inte har kunnat träffa varandra på samma sätt som tidigare. Vilket de alla menar till stor del beror på en bra gemenskap i klassen och att de känner varandra mycket väl.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Mer om kandidatarbetet</h2> <div><a href="https://hdl.handle.net/20.500.12380/302842">Länk till hela arbetet: Produktutveckling av visir anpassat till pannlampa​ ​</a></div> <div><br /></div> <div>Konceptet studenterna på <a href="/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Teknisk-design.aspx" title="Länk till programmet Teknisk design på Chalmers">Teknisk design​</a> har tagit fram kallas för PÅL (Pannlampa och visir med hål), och bygger på att ett visir med hål <a href="/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Teknisk-design.aspx"></a>träs på den befintliga lampan. Lösningen består av fyra delar. Ett visir, en flexibel ring och två hårda böjda lister. Lösningen påverkar inte befintlig utrustning och visiret kan monteras på under 30 sekunder. Konceptet kan enkelt anpassas till olika typer av pannlampor genom att förändra formen på den flexibla ringen. De böjda listerna är universella och fungerar i kombination med flera modeller av pannlampor.</div> <div><br /></div> <div>De primära användarna av produkten har varit öron-näsa-hals-läkare, men produkten skulle kunna appliceras även inom till exempel kirurgi som använder liknande utrustning. Behovsstudien genomfördes på NÄL sjukhus i Trollhättan.</div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Kontakt</h2> <div><a href="/sv/personal/Sidor/andreas-dagman.aspx">Andreas Dagman</a>, programansvarig Teknisk Design</div> <div>Elin Ståhl, Innovationsplattformen, Västra Götalandsregionen</div></div> Thu, 01 Jul 2021 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Maral-Babapour-Levi-priset.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Maral-Babapour-Levi-priset.aspxChalmersforskare får ingenjörernas arbetsmiljöpris 2021<p><b>​Maral Babapour är årets mottagare av Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris – Levipriset. Hon prisas för sin forskning om hur aktivitetsbaserade kontor påverkar individer och grupper ur ett verksamhetsperspektiv.</b></p><div>​Maral Babapours forskning om aktivitetsbaserade kontor har tidigare blivit mycket uppmärksammad, och hennes doktorsavhandling är en av Chalmers mest nedladdade. Maral tilldelas nu också Levi-priset som är Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris till minne av professor emeritus Lennart Levi. </div> <div><br /></div> <div>– Jag är otrolig glad och tacksam för att ha fått det ärofyllda Levipriset. Just nu forskar jag om konsekvenserna av pandemi-året för arbetsmiljö, teknikanvändning, arbetsplatsutformning, och hållbar utveckling kopplat till kontorsarbete, säger Maral Babapour.<br /><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Juryns motivering</h2></div> <div>&quot;I sin avhandling visar Maral varför vissa aktivitetsbaserade kontor fungerar och andra inte. Resultatet påvisar framgångsfaktorer och brister kopplat till design av arbetsplatser, samt designprocessen, det vill säga framtagningen av kontorskoncept. Marals forskning omfattar ett område som är synnerligen aktuellt och hennes kompetens och slutsatser efterfrågas av arbetsgivare, fackförbund och intresse-organisationer. Marals avhandling är en av de mest nedladdade publikationerna på Chalmers.&quot;</div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Kontakt och mer info</h2> <div>Maral Babapours avhandling: <a href="https://research.chalmers.se/publication/509482" title="Marals avhandling">The Quest for the Room of Requirement - Why Some Activity-based Flexible Offices Work While Others Do Not<br /></a></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/publication/509482"><br /></a></div> <div>Läs mer från Sveriges ingenjörer: <a href="https://www.sverigesingenjorer.se/aktuellt-och-press/nyheter/210611-levipriset-2021/" title="Artikel Sveriges ingenjörer">https://www.sverigesingenjorer.se/aktuellt-och-press/nyheter/210611-levipriset-2021/</a><br /></div> <div><br /></div> <div>Kontakt: <a href="/sv/personal/Sidor/maral.aspx" title="Kontakt Maral">Maral Babapour</a><br /></div></div>Mon, 14 Jun 2021 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Design-för-en-energiresilient-vardag-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Design-f%C3%B6r-en-energiresilient-vardag-.aspxDesign för en energiresilient vardag<p><b>​Vårt ökande beroende av elektriska och uppkopplade produkter är ohållbart ur resurssynpunkt och gör oss sårbara i ett framtida energisystem där mer förnybara källor och klimatförändringar ökar sannolikheten för effektbrist och strömavbrott. För att kunna hantera störningar i elleveranser, samtidigt som vi lever ett gott och meningsfullt vardagsliv, krävs kunskap, nya designriktlinjer för produktframtagning och energioberoende alternativ.</b></p><div>Kungl. Ingenjörsvetenskapakademin uppmärksammar forskningsprojektet Design för en energiresilient vardag på sin topp 100-lista över projekt som har potential att skapa samhällsnytta. I projektet undersöker man hur övergången till ett förnybart energisystem kan underlättas genom nya möjligheter att hantera energibrist, vara förberedd för strömavbrott och generellt minska hushållens energiförbrukning. Idag saknas det ganska mycket kunskap kring hur man ska gå tillväga vid ett strömavbrott. Vi har också vant oss vid att söka efter information på nätet, vilket gör oss sårbara om vårt wi-fi slutar att fungera.</div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Design%20and%20Human%20Factors/HelenaStromberg_BW_400x500px.jpg" alt="Helena Strömberg" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:0px 10px;width:160px;height:208px" /><br /></div> <div>– När vi har gjort intervjuer så tänker många att det är ganska enkelt att klara av en variabel energitillgång, men när de fick testa i iscensatta experiment så uppkom det en massa konkreta problem, men också många lösningar och strategier för hur man skulle klara av till exempel ett strömavbrott, säger Helena Strömberg, forskningsledare. <br /></div> <div><br /></div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Ett energiresilient samhälle är mer resurseffektivt </h2> <div>Vi är idag beroende av en väldigt tillförlitlig el- och internetförsörjning. En konsekvens av det är att dagens produkter också är designade utifrån dessa förutsättningar. Det innebär att vi i en krissituation riskerar att inte kunna använda produkterna eller behöva använda produkter som aldrig eller sällan används annars. En ständig tillgång till el innebär oftast också att vi använder mer energi än vad vi behöver. För att öka energiresiliensen i samhället så forskar man kring hur vardagsprodukter kan designas för att minska hushållens sårbarhet vid till exempel ett strömavbrott, och bidra till en mer flexibel efterfrågan på energi. </div> <div><br /></div> <div>I projektet utvecklas designriktlinjer och lösningsprinciper för hur till exempel alternativa kraftkällor kan integreras i el-produkter, men också hur hushåll kan få kunskap kring energioberoende alternativ, eller ifrågasätta normer kring energianvändning och vad det innebär att klara sig själv. Med dessa kunskaper kan hushållens energiresiliens öka i både vardag och i kris, och ge inspiration till mer resurseffektiva lösningar redan idag. Exempel på energiresilienta produkter kommer att tas fram, testas, och utgöra grunden i en utställning som väcker tankar om energiresiliens. Projektet kommer även att ta fram riktlinjer för energiresiliens i produkter så att teknikbranschen kan applicera dessa i framtida produkter.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Kontakt</h2> <div><a href="/sv/personal/Sidor/helena-stromberg.aspx">Helena Strömberg</a></div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Finansiärer</h2> <div>HSB Living lab</div> <div>Energimyndigheten</div> <div> </div> Mon, 10 May 2021 13:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Geometrisakring.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Geometrisakring.aspxGeometrisäkring av laser-behandlade metallkomponenter<p><b>​Vaishak Ramesh Sagar, Produktutveckling IMS, försvarar sin doktorsavhandling.Vaishak tillhör forskargruppen Geometrisäkring &amp; Robust Konstruktion. Hans forskning fokuserar på lasertillverkning av metall och hur den påverkar den geometriska kvaliteten. Vaishaks forskning inom Smart Assembly kommer att bidra till utvecklingen av metoder och verktyg som stödjer design för tillverkning och montering.​ </b></p><strong>Disputation</strong><div>​<span style="background-color:initial">Vaishak Ramesh Sagar</span><br /></div> <div>2021-06-03</div> <div><a href="/en/departments/ims/calendar/Pages/Geometry-Assurance.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Länk till presentation​</a></div> <div><strong>​</strong><div><strong><br /></strong></div> <div><strong>Abstract (engelska)</strong><div><div>In every manufacturing process, the part being manufactured varies from the desired geometry. As a consequence, the product’s performance and aesthetic properties can get affected. To minimize the effects, it is critical to identify and deal with the geometric variation sources in the early phases of the product development process.</div> <div>For novel laser-based manufacturing processes such as laser heat treatment of sheet metals, laser-assisted metal additive manufacturing, knowledge on geometric variation sources is limited. Also, the methods and tools in practice today may not be readily applicable to support in analyzing and minimizing the effect of variation.</div> <div>The research presented in this thesis has focused on developing knowledge to provide insights into the effect of the aforementioned manufacturing processes on geometric variation and, thereby, assist in establishing methods and tools for the geometry assurance process. A set of geometric variation contributors are identified and solutions to minimize the effect on geometric variation are prescribed. Moreover, simulation methods are presented that enable accurate decision-making and demonstrate integration into the virtual product development setup. In summary, this thesis demonstrates the significance of considering geometry assurance in the product development process of laser processed metal components.</div></div></div></div> <div><br /></div> <div><strong>Kontakt</strong></div> <div><div><a href="https://www.linkedin.com/in/vaishaksagar" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />LinkedIn​</a></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/en/person/vaishak" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs avhandlingen på Chalmers Research</a></div> <div><a href="/en/staff/Pages/vaishak.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Profil på Chalmers.se</a></div></div> <div><br /></div> ​Thu, 06 May 2021 13:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Tillampningar-av-dynamisk-modellering-inom-krossningsprocesser.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Tillampningar-av-dynamisk-modellering-inom-krossningsprocesser.aspxTillämpningar av dynamisk modellering inom krossningsprocesser<p><b>​Marcus Johansson, Doktorand vid Produktutveckling IMS, försvarar sin doktorsavhandling.Marcus forskning behandlar utveckling och användande av tidsdynamiska simuleringsmodeller för beskrivning av processutrustning inom gruvindustrin. Speciellt fokuseras det på hur dessa modeller kan nyttjas för att förbättra styrningen av dagens processer. Huvudmålet med forskningen är att skapa mer effektiva processer som leder till minskat resursbehov.</b></p>​<div><b></b><span></span><div><b><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Övriga/div%20nyheter%20o%20kalender/Marcus%20Johansson/M_Johansson_porträtt%20för%20sharepoint.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px;width:233px;height:310px" /><br /><br />Marcus johansson</b></div> <div><b>Examination</b></div> <div>2021-05-21 09:00 -- 12:00</div> <div><div>Opponent: Prof. Stefan Heinrich, TUHH (Germany)​</div> <div>Examiner: Magnus Evertsson, IMS</div> <div>​<br /></div> </div></div> <div><br /></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/publication/523537" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs avhandlingen</a></div> <div><div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/68369274786" target="_blank" style="outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till presentation​</a></div> <div><span></span><span></span><div> <span style="background-color:initial">Password: 533154</span></div></div></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong style="background-color:initial">Populärvetenskaplig sammanfattning (engelska)</strong><br /></div> <div><div><span style="background-color:initial">Metals, minerals, and construction products are critical for our high living standard and continue to transition to a more environmentally sustainable life. To mine for minerals and turn them into metals and other valuable products requires many resources. The consumed energy by the mining industry could be up to 20% of a country’s total energy usage. Reducing rocks from large blocks to a fine powder is the process used to liberate the metals and minerals from the waste rock. This process could be made more efficient. One approach is to make the machinery and processes operate better to consume less resources and deliver a better product. A tool to help aid in making the processes more efficient is a virtual copy of the process. The virtual copy acts as a risk-free environment where possible improvements can be tested.</span></div> <div>In this thesis, the building blocks of these virtual copies are developed and elaborated on. The building blocks are referred to as models. The models can be simulated and connected to replicate large industrial sites, both existing sites and before the sites are built. How should these processes be designed? How should they be operated? How can the models be developed? These questions, among many others, are investigated in this thesis. This thesis includes multiple new models and a range of use cases for them, ultimately to make mining and crushing processes more efficient and secure that metals and minerals are sustainably available for future generations.</div> <div><br /></div></div> <div><strong>Kontakt</strong></div> <div><a href="https://www.linkedin.com/in/marcus-johansson-02928631/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Marcus Johansson på Linkedin</a></div> <div><a href="/sv/institutioner/ims/forskning/produktutveckling/Sidor/maskinelement.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Chalmers Rock Processing Research Group (CRPR)​</a><br /></div> ​Mon, 26 Apr 2021 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Maskinstudenter-utvecklar-produkter-mot-demens-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Maskinstudenter-utvecklar-produkter-mot-demens-.aspxMaskinstudenter utvecklar produkter mot demens<p><b>​Under andra året på civilingenjörsprogrammet Maskinteknik ges kursen Integrerad konstruktion och tillverkning. Där arbetar studenter i grupp med att ta fram konceptförslag för att utveckla en befintlig produkt, eller hitta en helt ny lösning utifrån ett behov. Man utgår från riktiga produkter och verkliga behov hämtade från näringslivet och samhället för att det ska bli så realistiskt som möjligt. I år handlade en av problemformuleringar om något som kanske inte vanligtvis förknippas med maskinteknik, nämligen att motverka demens.</b></p><div>​Erney Mattsson är överläkare och ledare för en kurs, som kallas ”Experts in Teams” inom Innovation in Healthcare, vid Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim. Innovation in Healthcare är ett temaområde där studenter från olika discipliner blandas slumpmässigt och som tillsammans får lösa problem oavsett medicinsk kunskap.</div> <div> </div> <div><br /> </div> <div> </div> <div>– Den här mångfalden av olika kunskaper och ingångar har gjort att vi fått fram helt unika produkter. På samma sätt är jag övertygad om att maskinstudenterna på Chalmers är väl lämpade för medicinsk utveckling eftersom de har helt öppna ögon och kunskaper för att ta fram prototyper och potentiella lösningar, säger Erney Mattsson.</div> <div><br /></div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Produktutveckling/ErneyMattsson_image.jpg" alt="Erney Mattsson" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px 15px;width:170px;height:215px" />Erney är en av projektställarna i kursen och han tar fram olika medicinska problemformuleringar. Tidigare projekt har bland annat resulterat i ljudisolerade vikväggar och värmefiltar. Produktkoncepten som togs fram var lösningar på reella behov inom sjukvården där man haft integritetsproblem, och svårigheter med att hålla patienterna rätt tempererade. Några av projekten har varit så framgångsrika att de har resulterat i examensarbeten. Erney har själv god praktisk erfarenhet att tillsammans med ingenjörer utveckla medicintekniska produkter. Bland annat ett samarbete med matematikprofessorn Torbjörn Lundh som resulterat i ett patent på ett konstgjort blodkärl, en så kallad kärlprotes. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– För mig är skillnader en stor styrka och det var något jag verkligen upptäckt när jag arbetat tillsammans med ingenjörer. Jag tror att det här arbetssättet kommer bli allt vanligare, menar Erney. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Olika problem kan lösas med samma process</h2></div> <div>Projektuppgifterna i kursen varierar från år till år då de alla är hämtade från verkligheten. Det kan handla både om att förbättra en befintlig produkt eller ha en mer öppen lösning på ett aktuellt behov. En av årets projektuppgifter handlar om att utveckla en produkt som motverkar demens. Det här är kanske inte något som man tänker är traditionellt kopplat till Maskinprogrammet, men studenterna har använt samma konstruktionsmetodiska process som vid vilken annan typ av produktutveckling som helst. Det här arbetssättet ger värdefulla erfarenheter och insikter om hur produktutveckling och gruppdynamik går till i verkligheten. Projektgrupperna har arbetat med att ta fram koncept för hur man kan möta behovet av, i det här fallet, kognitiv stimulans. </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Produktutveckling/funktionellt-diagram.jpg" alt="Funktionellt diagram" style="margin:5px" /><br /><em>Ovan: Ett funktionellt diagram som kan appliceras på all produktutveckling.</em><br /><br /></div> <div>De flesta av grupperna som arbetade med att motverka demens kom fram till någon form av app-lösning där man både kan testa och utveckla sin kognitiva förmåga.  Men några grupper hade också mer fysiska produkter så som en kognitivt utmanande kortlek och en ”hjärnkalender” med uppmaningar och tips på daglig fysisk och kognitiv aktivitet.</div> <div><div><p class="chalmersElement-P"><br /></p></div></div> <div> </div> <div>Elin Skönborg kommer från Stockholm och gick estetiskt program på gymnasiet. Elin kände att hon ville läst något mer tekniskt och det blev till slut civilingenjörsprogrammet Maskinteknik och Chalmers efter ett år på tekniskt basår. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Jag trivs bra på Maskinteknik och jag har lärt mig väldigt mycket. Det är så mycket arbete bakom produkter som man inte tänker på. En sådan här kurs är utmanande eftersom vi från början inte har så mycket kunskap om demens och lösningen är ganska så öppen. Men vi har använt oss av de verktyg vi fått på kursen och blivit mer bekväma ju mer vi har arbetat med problemet. Det har också varit kul att arbeta i grupp med andra som man inte känner, säger Elin.</div> <div> </div> <div>Johan Brasch kommer från Värnamo och ville läsa något som var brett och ganska konkret och praktiskt vilket ledde till Maskinteknik på Chalmers.</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Vi hade det svårt i början eftersom det här projektet var lite annorlunda jämfört med ett ”vanligt” mekaniskt problem. Men vi skalade ner på ett sätt som passade oss och körde på med de metoder vi fått lära oss och då gav det sig till slut. Jag tyckte det var intressant att se att man kan tackla olika problem med de här metoderna genom att arbeta målmedvetet och systematiskt. Visst var det svårt till en början att lösningen kunde vara så öppen, men att utveckla en befintlig produkt innebär andra typer av svårigheter, säger Johan. </div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Helhetslösningar kräver samarbete över ämnesgränserna <br /></h2></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Produktutveckling/ErikHultén_400x600px.jpg" alt="Erik Hultén" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:15px;width:245px;height:371px" />Erik Hulthén, koordinator för civilingenjörsprogrammet Maskinteknik, menar att det är bredare än vad man generellt tror. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Produkter består av så mycket mer än tekniska detaljer. Vi måste kunna utforma helhetslösningar där det ingår att identifiera kunden och dennes behov. I och med det så kommer lösningarna ofta också att gå över ämnesgränserna.  Vi behöver generellt bli bättre på att överbrygga mellan olika discipliner i produktframtagning, menar Erik.</div> <div> </div> <div>Samarbetet med Erney Mattsson kom till efter att Erik besökt NTNU och såg hur tvärvetenskapligt de arbetade med medicintekniska lösningar, och att det också gav goda resultat. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Erney är en intressant projektställare eftersom hans bakgrund på NTNU ger annorlunda ingångar för hur man kan tänka vid sådana här projekt. Jag tror att vi kommer att få se fler typer av sådana här samarbeten i framtiden. Medicinteknik är ett område som det finns all anledning för maskinare att arbeta mer med, säger Erik. <br /></div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Mer om kursen Integrerad konstruktion och tillverkning </h2> <div>Kursen syftar till att ge kursdeltagarna en djupare inblick och erfarenhet av moderna arbetssätt och metoder för projektledning och produktutveckling. I kursen tränas ingenjörsmässig problemlösning och studenterna stimuleras att tillämpa sina analytiska kunskaper i så realistiska sammanhang som möjligt.</div> Thu, 22 Apr 2021 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/nyheter/Sidor/2021-tandemseminarier.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/nyheter/Sidor/2021-tandemseminarier.aspx​Här är vårens tandemseminarier​<p><b>Tack alla som medverkade på vårens, 2021, Tandem seminarier. Här kan ni samtliga i efterhand via tjänsten Chalmers Play. Länk till inspelning hittar du på den här sidan.​ I slutet av sommaren presenterar vi hösten och vinterns seminarier. </b></p><div><b style="background-color:initial">Ta del av seminarierna i efterhand via Chalmers Play:</b><br /></div> <div><div><br /></div> <div><span style="font-weight:700;background-color:initial">25 February: TANDEM SEMINAR  –  MATERIALS FOR HEALTH</span><br /><span style="background-color:initial">Materials for Health, 25 February, 2021.  Organizer: Chalmers Area of Advance Mater</span><span style="background-color:initial">ials Science.<br /></span>In this webinar we  have two presentations dedicated to materials for health.  One on the design of bioinks for 3D-printing of cell-laden constructs and one on the development of novel medical device surfaces to prevent infections.<br /><div><ul><li>Moderator: Maria Abrahamsson, Director of Materials Science Area of Advance </li> <li>Bi<span style="background-color:initial">oink Design for Printing of Unified, Multi-material Constructs, Sarah Heilshorn, Professor of Materials Science and Engineering and, by courtesy, of Bioengineering and of Chemical Engineering, Stanford University.</span></li> <li>Ma<span style="background-color:initial">terials preventing biomaterial associated infection. Martin Andersson, Professor of Chemistry and Chemical Engineering, Applied Surface Chemistry.Chalmers University of Technology.</span></li></ul></div></div> <div><a href="https://play.chalmers.se/media/Tandem+Seminar+%e2%80%93+Materials+for+Health/0_c67wpmkf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Chalmers Play: Tandem Webinar – Materials for Health</a></div> <div><br /></div> <div><div><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700">26 March: </span></span><span style="font-weight:700">TANDEM SEMINAR  –  MATERIALS FOR SOLAR ENERGY</span></div> <div>Materials for Solar Energy, 26 March, 2021. <span style="background-color:initial">Organizer: Chalmers Area of Advance Mater</span><span style="background-color:initial">ials Science.<br /></span>In this webinar we have two presentations dedicated to materials for solar energy conversion, specifically how we can manipulate the solar spectrum to make better use of it, will be covered. <span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><ul><li>Moderator: Professor Paul Erhart Condensed Matter and Materials Theory, Department of Physics, Chalmers.</li> <li>S<span style="background-color:initial">cienceDeveloping solid-state photon upconverters based on sensitized triplet–triplet annihilation, Angelo Munguzzi, Associate Professor - Università Degli Studi Milano Bicocca - Materials Science Department.​</span></li> <li>T<span style="background-color:initial">oward solid state singlet fission: Insights from studies of Diphenylisobenzofuran−Semiconductors and Pentacene-decorated gels, Maria Abrahamsson, Professor of Physical Chemistry at the Department of Chemistry and Chemical Engineering at Chalmers University of Technology​.</span></li></ul></div> <div><a href="https://play.chalmers.se/media/Tandem+Seminar+%e2%80%93+Materials+for+Solar+Energy/0_r16vpsvj">Chalmers Play: Tandem Webinar – Materials for Solar Energy</a></div></div> <div><br /></div> <div><div><span style="font-weight:700;background-color:initial">27 April:</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial;font-weight:700">TANDEM SEMINAR</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="font-weight:700;background-color:initial">– MATERIALS FOR BATTERIES</span><br /></div> <div>It’s time for our third Tandem Webinar held by Chalmers Area of Advance Materials Science. </div> <div><span style="background-color:initial">In t</span><span style="background-color:initial">his</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">tandem</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">seminar we have </span>wo presentations dedicated to materials for batteries. Two hot topics will be covered, one on the use of digital twins for battery manufacturing and one on development and advanced modelling of battery electrolytes – from DFT to artificial intelligence. <br /><div><ul><li>Moderator: Professor Leif Asp, Co-Director Area of Advance Materials Science</li> <li>D<span style="background-color:initial">igital Twin of Battery Manufacturing, Alejandro A.Franco, Professeur des Universités, Université de Picardie Jules Verne, Junior Member of Institut Universitaire de France.​ </span></li> <li><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"></span>Advanced Modelling of Battery Electrolytes – From DFT to Artificial Intelligence, Patrik Johansson, Professor, Material Physic, Department of physics, Chalmers University of Technology.</li></ul></div> <span style="font-weight:700">Chalmers Play </span><a href="https://play.chalmers.se/media/Tandem+seminar%E2%80%93+Materials+for+batteries/0_4txfkqw8"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Tandem Webinar <span style="background-color:initial">– Materials for batteries</span></a></div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700">4 May:  TANDEM WEBINAR – DESIGN FOR NEW SUSTAINABLE THERMOPLASTICS AND THEIR NANOCOMPOSITES</span><br /></div> <div>It’s time for our fourth Tandem Webinar held by Chalmers Area of Advance Materials Science. </div> <div>In this tandem seminar, we have two presentations dedicated to sustainable materials engineering. Two hot topics will be covered, one on the transfer of Chemistry from flask to extruder and one on the design of reactive extrusion methods for lignocellulosic nanocomposites towards large scale applications. This collaboration has been selected in 2020 by Genie Initiative at Chalmers.<br /><div><ul><li>Moderator: Professor Leif Asp, Co-director Area of Advance Materials Science</li> <li>T<span style="background-color:initial">ransfer of Chemistry from flask to extruder. Rosica Mincheva, Research assistant at Laboratory of Polymeric and Composite Materials - University of Mons. </span></li> <li>D<span style="background-color:initial">esign of reactive extrusion methods for lignocellulosic nanocomposites towards large scale applications.  Giada Lo Re, Associate Professor, Engineering Materials, Department of Industrial and Materials Science, Chalmers University of Thecnology.</span></li></ul></div> <span style="font-weight:700">Chalmers Play:</span> <a href="https://play.chalmers.se/media/t/0_r6e0lqq0"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Tandem Webinar – Materials for ​new sustainabkle thermoplastic and their nanocomposite</a><br /></div></div> <div><br /></div></div>Fri, 09 Apr 2021 15:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/nyheter/Sidor/Tandem-seminar-Materials-for-solar-energy.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/nyheter/Sidor/Tandem-seminar-Materials-for-solar-energy.aspxTitta på seminariet: Materials for solar energy<p><b>​Här är inspelningen av webbinariet: Materials for Solar Energy. Webbinariet hölls den 26 mars, 2021. Arrangör: Chalmers styrkeområde Material.</b></p>​<a href="https://play.chalmers.se/media/Tandem+Seminar+%e2%80%93+Materials+for+Solar+Energy/0_r16vpsvj"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />​Titta på webbinariet på Chalmers Play: Tandem Webinar – Materials for Solar Energy​</a><div>​<div><span style="background-color:initial">In this webinar we have two presentations dedicated to materials for solar energy conversion, specifically how we can manipulate the solar spectrum to make better use of it, will be covered. </span><div><span style="font-weight:700">Program:</span></div> <div><ul><li>Moderator: Professor Paul Erhart Condensed Matter and Materials Theory, Department of Physics, Chalmers.</li> <li>S<span style="background-color:initial">cience </span><span style="background-color:initial">Developing solid-state photon upconverters based on sensitized triplet–triplet annihilation, Angelo Munguzzi, Associate Professor - Università Degli Studi Milano Bicocca - Materials Science Department.​</span></li> <li>T<span style="background-color:initial">oward solid state singlet fission: Insights from studies of Diphenylisobenzofuran−Semiconductors and Pentacene-decorated gels, Maria Abrahamsson, Professor of Physical Chemistry at the Department of Chemistry and Chemical Engineering at Chalmers University of Technology​.</span></li></ul></div> <div><a href="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/Pages/Tandem-Seminar-–-Materials-for-Solar-Energy.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Read more about the webinar in the calendar</a></div></div></div>Thu, 01 Apr 2021 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Stort-genombrott-for-”viktlos”-energilagring.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Stort-genombrott-for-%E2%80%9Dviktlos%E2%80%9D-energilagring.aspxStort genombrott för ”viktlös” energilagring<p><b>Forskare på Chalmers har i experimentella studier tillverkat ett strukturellt batteri som är tio gånger bättre än alla tidigare. Det innehåller kolfiber som parallellt fungerar som elektrod, strömledare och bärande material.  Batteriet öppnar dörren för så kallad ”viktlös” energilagring i till exempel fordon och farkoster.</b></p><div> Batterierna i dagens elbilar utgör en stor del av fordonens vikt, och de fyller inte heller någon bärande funktion. Ett strukturellt batteri kan däremot fungera både som batteri och vara en del av strukturen i till exempel en bilkaross. Det kallas för viktlös energilagring eftersom batteriets massa ”försvinner” när batteriet blir en del av den bärande konstruktionen. Beräkningar visar att man med den här typen av multifunktionella batterier kraftigt skulle kunna reducera vikten på en bil.</div> <div> </div> <div><br /> </div> <div> </div> <div>Utvecklingen av strukturella batterier bygger på <a href="https://news.cision.com/se/chalmers/r/kolfiber-kan-lagra-energi-i-karossen%2cc3179311" title="tidigare forskning om strukturella batterier">tidigare forskning</a> där man upptäckte att vissa typer av kolfiber, förutom att vara styva och starka, också visat sig ha god förmåga att lagra elektrisk energi kemiskt. Dessa upptäckter utsågs 2018, av ansedda Physics World, till ett av årets tio största genombrott. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Det första försöket att göra ett strukturellt batteri gjordes redan 2007 vid Army Research Laboratory i USA, men det har hittills visat sig svårt att tillverka batterier med både goda elektriska och mekaniska egenskaper. Nu tar dock utvecklingen ett rejält kliv framåt när forskare på Chalmers, i ett samverkansprojekt med KTH, kan visa upp ett strukturellt batteri med kombinerade egenskaper som vida överstiger något som tidigare har tillverkats, vad gäller elektrisk energilagring, styvhet och hållfasthet. Om man ser till den multifunktionella prestandan så är den 10 gånger högre än hos andra strukturella batterier. </div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/MoB/JohannaXu_LeifAsp20210303_05_webb.jpg" alt="Johanna Xu och Leif Asp granskar ett strukturellt batteri" style="margin:5px" /><br /><em>Doktor Johanna Xu med en nytillverkad strukturell battericell i Chalmers kompositlab, som hon visar för Leif Asp. Cellen består av en kolfiberelektrod och en litiumjärnfosfatelektrod separerade med en glasfibertextil, allt impregnerat med en strukturell batterielektrolyt för kombinerad mekanisk och elektrisk funktion. Bild: Marcus Folino</em><br /><br /></div> <div> </div> <div>Batteriet har en energitäthet på 24 Wh/kg, vilket innebär ungefär 20 procents kapacitet jämfört med jämförbara litiumjonbatterier på marknaden idag. Men eftersom vikten på produkterna kan reduceras kraftigt så kommer inte heller lika mycket energi att krävas för att driva till exempel en elbil. Om man kan använda sig av en lägre energitäthet så ökar också säkerheten. Med en styvhet på 25 GPa så kan det strukturella batteriet mäta sig med flera andra konstruktionsmaterial. <br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Tidigare försök att göra strukturella batterier har resulterat i celler med endera goda mekaniska eller goda elektriska egenskaper. Här lyckas vi, genom att utnyttja kolfibrer, demonstrera ett strukturellt batteri med konkurrenskraftig energilagringsförmåga och styvhet, säger Leif Asp, professor vid Chalmers och ledare för projektet.</div> <div> </div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2"> Superlätta laptops och elcyklar kan snart vara verklighet</h2> <div>Det nya batteriet har en negativ elektrod av kolfiber, och en motelektrod gjord av en litiumjärnfosfatbelagd aluminiumfolie. De separeras av en glasfiberväv i en elektrolytmatris. Trots att man lyckats skapa ett strukturellt batteri som är tio gånger bättre än alla tidigare så valdes inte materialen för att slå rekord, utan för att ge ökad förståelse för effekterna av materialarkitektur och separatortjocklek. </div> <div><span><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/MoB/JohannaXu_LeifAsp20210303_webb_3.jpg" alt="Strukturellt batteri" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:20px 5px;width:710px;height:399px" /></span> </div> <div>Nu är man redan i gång med att nytt projekt, finansierat av Rymdstyrelsen, där man ytterligare ska öka det strukturella batteriets prestanda. Aluminiumfolien kommer att ersättas med en kolfiber som lastbärarande material i den positiva elektroden. Det kommer att ge både ökad styvhet och energitäthet. Glasfiberseparatorn kommer att ersättas med en ultratunn variant vilket kommer att ge en mycket större effekt, vilket också innebär snabbare i- och urladdning. Det nya projektet förväntas vara klart inom två år.</div> <div><br /> </div> <div>Leif Asp, som leder även detta projekt, bedömer att ett sådant batteri skulle kunna nå en energitäthet på 75 Wh/kg och en styvhet på 75 GPa. Det innebär att batteriet blir ungefär lika starkt som aluminium fast med en jämförelsevis mycket lägre vikt.</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/MoB/LeifAsp20210303_06_webb6.jpg" alt="Leif Asp" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px 45px;width:193px;height:242px" />– Nästa generations strukturella batteri har mycket stor potential. Om man ser till konsumentteknik så kommer det vara fullt möjligt att inom några år kunna tillverka bärbara datorer, smarta telefoner eller elcyklar som väger hälften så mycket som idag, och är mycket mer kompakta. En smartphone skulle till exempel kunna byggas mycket tunn, säger Leif Asp.</div> <div><br /></div> <div>På längre sikt kan man definitivt tänka sig att elbilar, elflygplan och satelliter konstrueras och energiförsörjs av strukturella batterier. <br /><br />– Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna. Vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet från många olika typer av företag i samband med att vi publicerar våra vetenskapliga artiklar inom området. Så det märks att det finns ett stort intresse för lättviktsmaterial med multifunktionella egenskaper, säger Leif Asp.</div> <div><br /></div> <div>Läs artikeln i den vetenskapliga tidskriften Advanced Energy &amp; Sustainability Research: </div> <div><a href="https://doi.org/10.1002/aesr.202000093" title="A Structural Battery and its Multifunctional Performance">A Structural Battery and its Multifunctional Performance</a></div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Mer om: Forskningen kring strukturella batterier</h2> <div>Det strukturella batteriet använder kolfiber som negativ elektrod. Som motelektrod används en litiumjärnfosfatbelagd aluminiumfolie. Kolfibern agerar värd för litiumet och lagrar på så sätt energin. Eftersom kolfibern även leder elektronerna minskar behovet av strömtilledare av till exempel koppar eller silver, vilket reducerar vikten ytterligare. Både kolfibern och aluminiumfolien bidrar till det strukturella batteriets mekaniska egenskaper. De två elektrodmaterialen hålls separerade av en glasfiberväv i en strukturell elektrolytmatris. Elektrolytens uppgift är att transportera litiumjonerna mellan batteriets båda elektroder, men att också överföra mekaniska laster mellan kolfiber och övriga delar. </div> <div><br /></div> <div>Projektet drivs i samverkan mellan Chalmers och KTH, Sveriges två största tekniska universitet. Batterielektrolyten har utvecklats på KTH.</div> <div><br /></div> <div>Projektet involverar forskare från fem olika discipliner; materialmekanik, materialteknik, farkostteknik, tillämpad elektrokemi och fiber- och polymerteknik. Finansiering har kommit från EU-kommissionens forskningsprogram Clean Sky II, och US Airforce. </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">För mer information, kontakta:</h2> <div>Leif Asp, professor i material- och beräkningsmekanik, Chalmers, 031-772 15 43, <a href="mailto:leif.asp@chalmers.se">leif.asp@chalmers.se</a></div>Mon, 22 Mar 2021 07:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Sveriges-testbadd-för-elektromobilitet-borjar-byggas.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Sveriges-testbadd-f%C3%B6r-elektromobilitet-borjar-byggas.aspxTestbädd för elektromobilitet börjar byggas<p><b>​Nu påbörjar Chalmers och Rise bygget av Sveriges testbädd för elektromobilitet: Swedish Electric Transport Laboratory, Seel. Elektrifieringen av transportsektorn ska accelereras vid Seels tre anläggningar i Göteborg, Nykvarn och Borås.</b></p><div>​Genom tät samverkan mellan ägarduon Chalmers och Rise, staten och industriparterna Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen blir testbädden en nyckelresurs – öppen för samarbete med aktörer i hela Europa – för att göra Sverige världsledande inom elektromobilitet. Sammantaget möjliggör regeringens anslag, industriparternas åtaganden och Rise och Chalmers ägaransvar en investering om 1,3 miljard kronor i testbädden. </div> <div> </div> <div>– Sverige har en lång tradition av fordonstillverkning och samtidigt är vi ett att världens mest innovativa länder. Genom Seel tar vi vara på dessa styrkor för att elektrifiera transportsektorn, minska utsläppen och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa jobb i Sverige. Detta blir ett viktigt redskap för svensk fordonsindustri att leda den globala utvecklingen mot ökad hållbarhet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Mångfald av testmöjligheter för elektrifiering</h2> <div>I testbäddens tre anläggningar kommer industri, institut och akademi att prova de flesta typer av teknik och säkerhetsaspekter som elektrifierade transporter kräver – även nya innovativa koncept i tidiga utvecklingsskeden. Testobjekten utgörs av en mängd olika slags komponenter för elektriska drivlinor och energilagring avsedd för fordon, fartyg och andra farkoster, samt system för att hantera framdrivning och energistyrning. Fysiskt handlar det om exempelvis växellådor, axelsystem, nav, elmotorer, kraftelektronik, batterier och bränsleceller.</div> <img src="/SiteCollectionImages/20210101-20210631/Stefan%20Bengtsson_175x225px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /><br /> <div>Även den marina sektorn och flyget kan dra stor nytta av testbädden för provning och som mötesplats och plattform för bred kunskapsutveckling inom elektromobilitet.</div> <div> </div> <div>– Chalmers har valt att tillsammans med Rise ta ett aktivt ägaransvar för testbädden för att på effektivast möjliga sätt kunna stödja svensk och europeisk fordonsindustri i den snabba omställningen mot elektromobilitet. Satsningen ger oss samtidigt utmärkta möjligheter att stärka vår forskning och utbildning inom elektriska fordon och farkoster ytterligare, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd på Chalmers.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Brett utbud på den största anläggningen i Säve</h2> <div>Den största av Seels tre anläggningar byggs i Säve, Göteborg, med en planerad yta på 13 000 kvadratmeter. Anläggningen kommer att kunna möta behov hos utvecklare av tunga och lätta fordon, lastbilar och bussar, anläggningsmaskiner, flyg och fartyg. Man kommer att kunna utföra tester på alla typer av batterisystem, inklusive komponenter från underleverantörer. På Säve erbjuds ett brett utbud av testning inom elektromobilitet. </div> <div> </div> <div>Säkerhetstester kommer vara i fokus vid anläggningen i Borås, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker. I Nykvarn kommer arbetet att inriktas mot forskning och provning inom batteriteknik, och dynamisk provning av komponenter för tyngre fordon och farkoster.</div> <div> </div> <div>– Seel kommer stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige fortsätter att ligga i framkant när det gäller innovation inom transportsektorn. Seel har mycket goda förutsättningar att bli en världsledande testbädd för elektromobilitet och kommer att ta en viktig roll för fordonsindustrins omställningsarbete, säger Pia Sandvik, vd på Rise.</div> <div> </div> <div>Fordonsindustrin i Sverige har ambitiösa mål för sin teknikomställning, och företagens aktiva engagemang främjar den strategiska relevansen i de tekniska testmöjligheter som nu etableras. Samtidigt kommer testbädden fungera som en öppen plattform där också forskare, andra stora industriföretag, små och medelstora företag samt yrkesverksamma och studenter är välkomna att utveckla sina kunskaper. </div> <div> </div> <div>Swedish Electric Transport Laboratory kommer att vara i drift andra kvartalet 2023. För närvarande pågår upphandling av entreprenader och utrustning.</div> <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Mer om: Swedish Electric Transport Laboratory, Seel</h3> <div>Swedish Electric Transport Laboratory, Seel, är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd och driven av Chalmers och Rise i ett gemensamt bolag. Syftet är att stärka effektiv kunskapsutveckling och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter, i Sverige och Europa. Aktörer inom fordonsindustrin, flygindustrin och den maritima sektorn samt övriga företag som utvecklar teknik inom relevanta områden får en gemensam plattform att mötas på, och kan tillsammans dra nytta av den kunskapsutveckling och det teknikskifte som nu sker. Forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut får samtidigt tillgång till en avancerad forskningsinfrastruktur inom elektromobilitet. Testbädden kommer att vara i drift 2023.</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Mer om: Testbädden som del av en europeisk satsning på värdekedja för batterier </h3> <div>Det statliga stödet från Energimyndigheten på 575 miljoner kronor till elektromobilitetslabbet Seel sker inom ramen för ett IPCEI, det vill säga ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse, för att bygga upp en europeisk värdekedja för batterier. I det tioåriga projektet ingår 17 deltagare från sju medlemsstater. Det omfattar stora europeiska satsningar inom råvaror och avancerade material för batterier, battericeller och moduler, hela batterisystem samt användning, återvinning och förädling av återvunna material. Satsningen sker inom ramen för <a href="https://www.eba250.com/" target="_blank">European Battery Alliance</a>.</div> <div><br /></div> <div>Läs mer: <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_19_6705" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Statligt stöd: EU-kommissionen godkänner offentligt stöd på totalt 3,2 miljarder euro från sju medlemsländer till ett alleuropeiskt projekt för forskning och innovation i hela värdekedjan för batterier<br /></a></div> <div><br /></div> <div><strong>Foto:</strong> Anna-Lena Lundqvist<br /><a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_19_6705" target="_blank"></a></div>Mon, 08 Mar 2021 07:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Massimo-Panarotto---ny-docent-IMS.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Massimo-Panarotto---ny-docent-IMS.aspxMassimo Panarotto - ny docent IMS<p><b>​Massimo höll sin befordransföreläsning &quot;Multi-technology integrated products – can their value be assessed during design? &quot; för oavlönad docent den 2 mars 2021.</b></p>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Övriga/div%20nyheter%20o%20kalender/Massimo%20Panarotto.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /><span style="background-color:initial"><br /></span><div><span style="background-color:initial">Massimo Panarotto, forskare på avdelningen för Produktutveckling, IMS, sedan 2017. <br /></span><span style="background-color:initial">Massimo tog sin doktorsexamen i maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola år 2015. Han studerade innan dess maskinteknik vid universitetet i Padua (Italien) och erhöll kandidatexamen 2008 respektive masterexamen 2011. Massimo Panarottos forskning fokuserar på att utveckla modeller för att bestämma livscykelvärdet för nya tekniksystem. Möjligheten att korrekt utvärdera värdet av komplexa system blir allt viktigare eftersom kunder, intressenter och samhällets förväntningar ökar och behoven blir allt mer sofistikerade.​</span></div> <div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="font-weight:700;background-color:initial">Abstract</span><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <span></span><div><div>Product development projects frequently struggle in integrating new radical technologies (combining mechanical, electrical, and software elements) into innovative products that add value to the stakeholders. One of the reasons is that the value of new technologies is often compared “in isolation” (i.e., a new technology is compared in terms of how it improves the performances of an existing technology). Opportunities are missed for technologies which may present a lower level of performance compared to an existing technology, but that provide higher benefits when looking at the behaviour of the whole system over the lifecycle (e.g., in production, use or service). This is because novel technologies - of radical nature - establish new interactions and linkages with other elements of the system in ways that are unprecedent.  </div> <div>This presentation highlights, through real-life examples from product development projects, the difficulties of assessing value when new technologies from different domains are integrated into advanced products and systems. Also, the presentation describes how these difficulties can be solved through the application of value-driven design techniques, in which engineering-based models are combined with financial-based models to support collaborative decision-making during the early product development phases. </div></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/Personal/Sidor/massimo-panarotto.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Mer om Massimo Panarotto</a></div></div>Tue, 02 Mar 2021 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Utlysning-ICT-Seed-Projects-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Utlysning-ICT-Seed-Projects-2022.aspxUtlysning IKT såddprojekt 2022<p><b>​Styrkeområde IKT bjuder in alla forskare anställda vid Chalmers att söka finansiering.</b></p>​<span style="background-color:initial">​​Inbjudan att lämna projektförslag som adresserar strategiska områden inom Information och kommunikationsteknik (IKT) med tvärvetenskaplig inriktning.</span><h3 class="chalmersElement-H3">Viktiga datum</h3> <div><b>Sista inlämningsdag: </b>29 april 2021</div> <div><b>Besked:</b> mitten av juni 2021</div> <div><b>Förväntad projektstart:</b> januari 2022</div> <div><br /></div> <div><a href="/en/areas-of-advance/ict/news/Pages/Call-for-ICT-seed-projects-2022.aspx" target="_blank" title="länk till engelsk websida"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​Läs mer på den engelska sidan</a></div> Tue, 02 Mar 2021 00:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Produktionsindividualisering.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Produktionsindividualisering.aspxProduktionsindividualisering: Framtidens produktion för en högre kvalitetsnivå.<p><b>​Abolfazl Rezaei Aderiani, Doktorand vid forskningsgruppen Geometrisäkring och robust konstruktion,  Produktutveckling​ IMS. Hans forskning fokuserar på geometrisäkring av icke-stel och komplexa monteringar och automatisk matchning av delar. Online presentation. </b></p><strong>​Populärvetenskaplig beskrivning (engelska)</strong><div><div>A principle challenge in production is geometrical deviations of the produced products from the designed product. The functionality and aesthetic qualities of the product can be affected by these deviations besides the additional costs that they impose on the production. These deviations can be reduced by employing higher quality production machines and tools, but this solution increases the production cost and may not be reasonable. </div> <div>Traditionally the deviations of production have been treated as uncertainties and noises. Therefore, most of the solutions have focused on minimizing the sensitivity of produced products to these noises. However, thanks to robotized production lines, scanning technologies, and machine learning techniques, a new opportunity has arisen to identify and treat these deviations for every product individually. </div> <div>The geometrical deviation of each part can be scanned by taking several pictures of the parts. This thesis evaluates the means of utilizing the scanned forms to achieve the highest geometrical quality in non-rigid assemblies. These assemblies are ubiquitous in the automotive and aerospace industries. Predicting behaviors of non-rigid assemblies is far more complicated than rigid assemblies due to the variety of factors involved. </div> <div>Two techniques of selective assembly and individualized locator adjustments are developed and evaluated to be used in individualizing the assembly process of sheet metal assemblies. The results manifest the techniques developed are promising in achieving a significant geometrical quality improvement. </div> <div>The effects of other production factors including the assembly fixtures are evaluated on the potential improvements. Thus, the improvements can further increase by the specific design of fixtures for individualized assembly processes. </div> <div><br /></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/publication/522298" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs avhandlingen</a></div> <div><br /></div> <div><strong>Disputation</strong></div> <div><div>2021-03-12 14:00 -- 17:00</div> <div>Examinator: Rikard Söderberg, IMS</div> <div>Opponent: Professor Darek Ceglarek, University of Warwick, United Kingdom.</div></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/aderiani.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​<span style="background-color:initial">Abolfazl Rezaei Aderiani, Chalmers</span></a><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://www.linkedin.com/in/abolfazl-rezaei-aderiani-160576a9/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />LinkedIn</a></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><br /></div> <div><br /></div></div>Fri, 12 Feb 2021 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Nya-metoder-for-virtuell-produktframtagning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Nya-metoder-for-virtuell-produktframtagning.aspxNya metoder för virtuell produktframtagning som tar hänsyn till deformation<p><b>​Tomas Hermansson, avdelningen för produktutveckling IMS och verksam på Fraunhofer-Chalmers Centre, presenterar i sin doktorsavhandling nya metoder för design, verifiering och planering som tar särskild hänsyn till kablars och slangars deformation.​</b></p>​<span style="background-color:initial">Populärvetenskaplig text (engelska)</span><div><strong style="background-color:initial">New methods for dealing with deformation in virtual product realization</strong><br /></div> <div><span style="background-color:initial">In the industry of today, virtual tools are widely used in the realization of a new product. As quality problems and late changes in the design and the production of the product can be extremely costly, much can be gained from discovering and addressing problems as early as possible using simulation. This holds specifically true when deformable 1D objects, such as electrical cables and hydraulic hoses, are involved. These types of objects are slender, or one-dimensional (1D), and are usually significantly deformed when subject to external forces and moments. This m</span><span style="background-color:initial">ay cause quality problems and unexpected contact with other objects during both the production and the life-span of a product. </span><br /></div> <div><br /></div> <div>This thesis presents a set of novel methods for virtual design, planning and verification regarding deformable 1D objects. The methods allow for automatically finding a routed design of the object, verifying the routed design with respect to both geometrical variation and assembly and improving operations in production with respect to deformation. The methods rely on an efficient simulation model based on rod theory for computing deformations in accurate agreement with reality. As a result, the methods are today used at several global companies in the automotive industry, including Volvo Cars, BMW and Ford Motor Company. Together with existing virtual tools, they contribute to shorter development times, fewer physical prototypes and production test series and, in the end, a product of a higher quality.</div> <div><br /></div> <div><strong>Disputation</strong></div> <div><div><div>2021-03-26 09:00 -- 13:30</div> <div>Examinator: Rikard Söderberg, IMS</div> <div>Opponent: Dr. Sotiris Makris, Department of Mechanical Engineering and Aeronautics, University of Patras, Greece</div></div> <div><br /></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/publication/522254" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till avhandlingen</a><br /></div> <div><a href="https://www.linkedin.com/in/tomas-hermansson-95a3931/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Tomas LinkedIn</a><br /></div> <div><a href="http://www.fcc.chalmers.se/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Fraunhofer-Chalmers Centre</a></div> <div><a href="/sv/institutioner/ims/forskning/produktutveckling/Sidor/default.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Produktutveckling IMS​</a></div></div> <div><br /></div> ​Mon, 08 Feb 2021 12:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Skraddarsydda-processgaser-for-lasersmaltning-av-pulverbadd.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Skraddarsydda-processgaser-for-lasersmaltning-av-pulverbadd.aspxSkräddarsydda processgaser för lasersmältning av pulverbädd<p><b>​Camille Pauzon, Material och tillverkning​ IMS, försvarade förtjänstfullt sin doktorsavhandling den 25 mars. I sin forskning fokuserar hon på additiv tillverkning (AM). ​</b></p><strong>​Populärvetenskaplig sammanfattning (engelska)</strong><div>Significant growth of additive manufacturing, also called 3D printing, during the last decade, caught the attention of various industrial segments and disrupted traditional manufacturing approaches. Complex-shape high-performance components can be produced with geometries not feasible using conventional manufacturing technologies, with high material utilization and short time-to-market. Several technological solutions under the additive manufacturing umbrella allow for the processing of many different materials, from metals to polymers and composites.</div> <div>In metal additive manufacturing, laser powder bed fusion (L-PBF) represented the largest share of the market, approaching 10000 systems installed worldwide. The most popular materials are Ti-6Al-4V, stainless steels, and nickel-based alloys, followed closely by aluminium alloys. This process uses the energy from a laser to selectively melt a bed of powder particles of tens of microns in size, slightly smaller than a human hair. This step is repeated in a layer-wise manner to build a 3D component. Great effort is devoted to developing robust L-PBF process and the material portfolio to address a wide range of applications. Integration of additive manufacturing within industrial production schemes, making it an economically interesting manufacturing alternative, is another important challenge nowadays. This demand is also associated with the need for productivity increases and material properties’ control. In this context, gaining a better understanding of the physical phenomena involved during L-PBF and optimizing the process is necessary. </div> <div>This thesis focuses on the effect of the process atmosphere on the interaction between laser and powder bed and the resulting microstructure, process stability and productivity, as well as, spatter formation and their characteristics. Typically argon or nitrogen are used as processing gases, filling the process chamber where the laser scans the powder bed. This variable, the process gas, has been largely neglected in favour of first order parameters, such as the laser power or speed. This work demonstrates a strong influence of both the type of gas and the purity achieved in the process chamber on the microstructure and properties of the produced material, as well as, the powder exposed to the processing conditions. In addition, the results highlight that guidelines associated with the process atmosphere have to be formulated considering the sensitivity of the alloy produced. Furthermore, helium and argon-helium mixtures were investigated as an approach to stabilize the process and showed potential toward increasing process stability, allowing to increase build rates and thus productivity.</div> <div><br /></div> <div><strong>Disputation</strong></div> <div>2021-03-25 09:00</div> <div>Examinator: Lars Nyborg, IMS</div> <div>Opponent: ​Professor Eric Jägle, Institute of Materials Science, University of Bundeswher, Munich , Germany​</div> <div><br /></div> <div><strong><a href="https://research.chalmers.se/person/pauzon" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer</a></strong></div> <div><strong><br /></strong></div> ​Thu, 04 Feb 2021 00:00:00 +0100