adan_Dan_Andersson

Dan Andersson

Docent vid Service Management and Logistics

Kontakta mig

Om mig

Dan Andersson är docent inom logistik och transport och enhetschef på avdelningen Service Management and Logistics. Hans forskning fokuserar på tredjepartslogistik från ett shipping-perspektiv men även försörjningsperspektiv. Under senare år har forskningen också omfattat outsourcing, inköp av tjänster, internationell distribution, global anskaffning, global logistik och riskhantering.