Bionik

Forskningsenheten bionik strävar efter att förbättra livskvaliteten hos personer som har haft amputationer, centrala eller perifera nervskador, stroke eller andra händelser som leder till sensorimotorisk funktionsnedsättning.

Forskarenheten är belägen på Sahlgrenska Universitetssjukhusets campus, vilket är viktigt för att kunna utveckla medicintekniska teknologier som kan implementeras kliniskt för att hjälpa patienter i nöd.

Forskningen fokuserar på fyra huvudområden:

  • Bioniska armar
  • Bioniska ben
  • Neurorehabilitering
  • Smärta orsakad av sensorimotoriska störningar

Läs mer på den engelska sidan.