Elektromagnetiskt laboratorium

Det elektromagnetiska laboratorium (förkortat EM-lab) består av seniora forskare och lärare med verksamhet inom det vetenskapliga området elektromagnetik, vilket innebär både teoretiskt och experimentellt arbete. Här omfattar termen elektromagnetik även närbesläktade områden såsom elektriska kretsar.

Institutionen för elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola är värd för​ EM-labbet.

Vision

Världsledande forskning och utbildning inom det vetenskapliga området elektromagnetik för en hållbar framtid.

Uppdrag

Stärka den akademiska excellens i en samarbetsmiljö för forskning och utbildning inom det vetenskapliga området elektromagnetik.

Aktiviteter

EM-labbet anordnar regelbundet seminarier och workshops under hela läsåret. Dessa aktiviteter inom EM-labbet kan delas in i tre huvudområden:

  • Forskning
  • Utbildning
  • Samarbete