Chalmers Mastercard stipendium

Chalmers Mastercard tillsammans med banken Ecster delar årligen ut en halv procent av kortets omsättning som projektbidrag och stipendier till studenter på Chalmers. Genom att använda kortet stödjer innehavarna olika studentprojekt. Kortinnehavarna kan vara studenter, alumner och anställda vid högskolan.

Har du ett projekt eller en idé som du vill genomföra?

Passa på att förverkliga projektet eller idén genom att söka Chalmers Mastercard stipendium. Projektet kan till exempel vara ett examensarbete, kandidatarbete, projekt som gynnar dig som student, uppstart av en ny förening eller liknande. Stipendiet är viktigt för att ge dig förutsättningar att göra projekt där dina teoretiska kunskaper kan tillämpas i praktiken och som ger erfarenheter och kunskaper för din fortsatta karriär.

Dessa är riktlinjerna som utdelningsnämnden kräver:

 • Bra för studenterna/ ge värde
 • Bra för högskolan / ge värde
 • En möjlighet för kortanvändarna att känna sig stolta över Chalmers och verksamheten vid högskolan

Utlysare: Chalmers tekniska högskola

Utlyses: Kommuniceras här inför att ansökningsperioden öppnas.

Vem kan söka?
Studenter inom grundutbildningen på Chalmers tekniska högskola.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Projektbeskrivning alternativt personligt brev
 • Budget
 • Ansöker du om ett personligt stipendium bifoga även CV

Ansökan sker elektroniskt genom ansökningsformuläret nedan. Dokumentet med innehåll enligt punkterna ovan ska bifogas som pdf-fil, alternativt zip-fil.

Under föregående år har vi beviljat stipendier till resor som ingår i projekten. Men på grund av erfarenheter av föregående pandemi, vill vi gärna se att ni motiverar i ansökan hur projektet hanterar eventuellt resestopp eller andra oförutsedda händelser.
Stipendium delas inte ut retroaktivt, det vill säga till utbyten eller projekt som är påbörjade vid ansökningstillfället. En projektgrupp eller liknande skall söka som grupp och ej individuellt.

Ansök till stipendiet här: Länk till ansökningsformulär finns här när ansökningsperioden är öppen.

Tidigare stipendiater

Chalmers Mastercard delar ut pengar till allt från projekt för att hitta sätt till vattenförsörjning i Sydafrika, examensarbete som tittar på alternativa material med ambitioner på Milano Design Week, bygget av en solcellsbil som tävlar i internationella tävlingar och till studenter som tävlar inom syntetisk biologi.
Sammanlagt har 283 260 kr kunnat delas ut i år.

Stipendiater 2022

 • Mia Engman och Malin Pettersson: Examensarbete om vattenförsörjning i Sydafrika, 40 000 kr.
 • Filip Eliasson och Carl Wingren Bergman: Ett års examensarbete för att titta på vård-applikationer i Peru, 60 000 kr.
 • Ajsa Cuprija: Firande av Chalmersbalettens och Allianceorchestrets jubileum, 60 respektive 75 år, 30 000 kr.
 • Axel Guttman: Chalmers Solar Team får ekonomisk hjälp för flera delar av projektet men huvudsakligen formfräsning av bil och kompositmaterial, 60 000 kr. 
 • Joline Schikan: Examensarbete som skall titta på alternativa material, delta i Milan Design Week 23 260 kr
 • Edwin Eliasson: Examensarbete som bygger på att utföra ett stort två månaders cell och hydrogels experiment inom 3D bioprinting i Norge, 10 000 kr
 • Linus Storm: Chalmers iGEM-lag som ska delta i internationell tävling inom syntetisk biologi, 60 000 kr.

Kontakt

chalmersmastercard@chalmers.se

Taggar: