carljoar_Carl-Joar_Karlsson

Carl-Joar Karlsson

  • Doktorand, Analys och sannolikhetsteori, Matematiska vetenskaper

Kontakta mig

carljoar@chalmers.se