jornsten_Rebecka_Jörnsten

Rebecka Jörnsten

  • Professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper