erikkr_Erik_Kristiansson

Erik Kristiansson

  • Professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper