axelri_Axel_Ringh

Axel Ringh

  • Forskarassistent, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper