Joakim Becker

  • Universitetslektor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper