moklas_Klas_Modin

Klas Modin

  • Biträdande professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper