irinap_Irina_Pettersson

Irina Pettersson

  • Docent, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper
  • Enhetschef, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper

Kontakta mig

irinap@chalmers.se031-772 17 40