Katarina Blom

  • Universitetslektor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper

Kontakta mig

blom@chalmers.se031-772 10 97