phileitn_Philipp_Leitner

Philipp Leitner

  • Docent, Interaktionsdesign och Software Engineering, Data- och informationsteknik
  • Enhetschef, Interaktionsdesign och Software Engineering, Data- och informationsteknik