Thz antennalab

Informations- och kommunikations­teknik, digitalisering och AI

Siktar mot ett smartare och säkrare samhälle.

Chalmers övergripande forskningsområden inom IKT

Forskare med utrustning

Automatisering

Programvara, modeller och algoritmer erbjuder möjligheter att skapa ett smartare samhälle utifrån våra behov och utmaningar.

Forskningen inkluderar autonoma och interagerande fordon, robotar och komplexa mjukvaruintensiva system med intelligens att uppnå autonomi i interaktioner med människor.

Invigning av Chalmers AI-centrum

Artificiell intelligens

Snabb utveckling av datorresurser, nätverk och enorma datamängder har potential att förändra hur vårt samhälle fungerar.

Vår forskning inkluderar grundläggande förståelse för tekniken, liksom tillämpningar inom både forskning, samhälle och industri. Vi utvecklar metoder baserade på avancerade algoritmer och beräkningsutmaningar som följer av insamling, lagring och visualisering av större mängder data.

Terahertzlaboratoriet

Digital hållbarhet

Informations- och kommunikationsteknik erbjuder nycklar till en hållbar framtid.

Det kräver en forskning med säkerhet och integritet i åtanke. Vårt fokus är brett och inkluderar alltifrån energibesparande automatisering, stöd för en hållbar livsstil, skydd av kritiska infrastrukturer och skydd av personlig integritet och privatliv.

5G-labbet

En uppkopplad värld

Kraven på kommunikationsteknik ökar ständigt och berör hela samhället, inom alla branscher.

Forskningen fokuserar på kapacitet, täckning, effektivitet, robusthet och användarupplevelse och berör forskningsfält inom mobilkommunikation, optiska nätverk, sensorer och användargränssnitt.