jomoa_Moa_Johansson

Moa Johansson

  • Vice styrkeområdesledare, Informations- och kommunikationsteknik
  • Docent, Data Science och AI, Data- och informationsteknik