Matematik och beräkningsvetenskap, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Numera finns det matematik i praktiskt taget allt, från mobiltelefoner till personbilar och oljetankrar. Internet bygger på matematik. Google bygger på sannolikhetsteori, och kryptologi och säker dataöverföring baseras på klassisk talteori. Modern fysik, kemi, klimatvetenskap, bioinformatik —listan är lång.

Detta masterprogram ger dig en solid bas i en kombination av matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap. Utbildningen ger dig inte bara färdigheter för att bemästra vilket område som helst inom ingenjörsvetenskapen utan även för att delta i utveckling av matematiska modeller och algoritmer.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.

Taggar: