Lärande och ledarskap, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Lärande och ledarskap är en unik masterutbildning som förenar dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik med kunskaper om hur man kommunicerar och samverkar. Den riktar sig till dig som har en förkärlek för naturvetenskapligt lärande och vill jobba med människor och kommunikation. Utbildningen leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen och efter avslutad utbildning får du kunskaper som gymnasielärare behöver och som företag efterfrågar. Du blir expert på människor och organisationer samt att leda lärande.

Lärande och ledarskap masterprogram på Chalmers

Efter examen kommer du att ha praktisk erfarenhet av ledarskap och vara eftertraktad på arbetsmarknaden både inom skola, högskola och industri. Praktikkurserna i gymnasieskola innebär att du kommer att agera ledare för en grupp med cirka 30 unga vuxna som du skall få att sträva mot höga akademiska mål och hjälpa att finna sina egna vägar mot dessa. Du kommer också att ha stor vana att undervisa och presentera för andra människor. Detta kommer att ge dig en trygghet i situationer då du står framför en gymnasieklass, en projektgrupp eller kanske företagets ledningsgrupp.

Under utbildningen kommer du också att arbeta mycket med att ge och få återkoppling kopplat till ditt ledarskap och undervisning. Tillsammans med en del andra inslag som gruppdynamik och mellanmänsklig interaktion kom​mer detta att innebära en personlig utveckling för din del. Sammanslaget ger allt detta dig en unik kompetens, både som ingenjör och som lärare.

Undervisningen i programmet bedrivs både på campus, i gymnasieskolor och på företag. Kurserna på campus kännetecknas av grupparbeten, seminarier och uppsatser, vilka lägger en teoretisk grund för din roll som lärare och ledare. I praktikkurserna får du möjligheten att använda dina kunskaper inom både undervisning och ledarskap, i såväl skola som företag.

Arbetsområden

Programmet förbereder dig för två karriärer. Såväl företag som gymnasieskolor har i dag ett stort behov av pedagogiska och kommunikativa civilingenjörer och lärare. Du kommer att ha friheten och möjligheten att röra dig mellan näringslivet och skolan, beroende på dina önskemål. Detta är också en extra trygghet vid konjunktursvängningar.

I civilingenjörsrollen kommer du vara speciellt kompetent för att arbeta med frågor som rör kunskapsbildning och kommunikation, exempelvis för att utbilda kunder eller medarbetare, eller för att både förstå och nå kunden vid kravspecifikation eller vid försäljning. Som ingenjör blir du också mycket väl förberedd för att arbeta med lednings- och samverkansfrågor, exempelvis som projektledare eller i andra uppdrag som innebär att leda människor.

Lärarrollen innebär att du kommer ha möjlighet att påverka, inspirera och leda på ett väldigt konkret och direkt plan. Du kommer att få behörighet att undervisa i matematik och ett av ämnena fysik, kemi eller teknik beroende på dina tidigare studier. Arbetsmarknaden för gymnasielärare i dessa ämnen ser ut att vara mer än gynnsam under många decennier framöver och du kommer att vara hett eftertraktad efter examen.

Ta reda på mer om forskning inom Vetenskapens kommunikation och lärande

Förkunskapskrav

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.