Teknisk matematik, civilingenjör

300 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Du som väljer Teknisk matematik tycker att matematik är roligt och uppskattar ämnets användbarhet och teoretiska tyngd. Under utbildningen tränas du i problemlösning och lär dig att använda kraftfulla matematiska verktyg, som ger dig stora möjligheter till spännande jobb i många olika branscher.

Utbildningens innehåll

Matematiken spelar en avgörande roll i alla tekniska yrkesområden. Utbildningens bredd förbereder dig för att arbeta med beräknings- och datavetenskap, AI och statistik, men även inom branscher som till exempel läkemedelsindustrin, kemiindustrin, transportsektorn, stadsplanering samt kommunikation och säkerhet.

Teknisk matematik är en av de mest teoretiska utbildningarna på Chalmers. Du kommer att läsa matematik, fysik och teknik på en mycket hög nivå. Som civilingenjör i detta fält övar du upp en förmåga i att lösa komplexa problem. Detta i kombination med en stark teoretisk grund kommer att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden inom många olika arbetsområden.

De två första åren ger dig kunskaper i främst matematik och grundläggande naturvetenskapliga ämnen. Du läser flera kurser i ren matematik för att få en stabil teoretisk grund och i de flesta kurser tillämpas matematiken genom uppgifter och projekt. Problem inom exempelvis statistik, miljö och klimat, ekonomi eller populationsdynamik löses med hjälp av matematiken som läses i kurserna samt programmering i olika programvaror. I årskurs två och framför allt tre kan du genom valbara kurser fördjupa dina kunskaper i olika grenar av matematik men även inom exempelvis datalogi programmering, datavetenskap och fysik. Efter tre års studier avlägger du en teknologie kandidatexamen med ett avslutande kandidatarbete.

Det fjärde och femte året fördjupar du dig genom att välja ett masterprogram. Här är valfriheten stor tack vare den teoretiska höjd som de tre första åren ger. Dessutom finns möjlighet att genomföra delar av studierna vid utländska universitet.

I jämförelse med Teknisk fysik på Chalmers, har Teknisk matematik en bredare matematisk och teknisk grund, samt färre kurser i fysik. Innehållet av grundläggande matematik och programmering/datorvetenskap är ungefär detsamma, men på Teknisk matematik läser du fler kurser inom statistik och sannolikhet. I stället för fysiklabbar har du fler datorlabbar med beräkningar, simuleringar, modellering, samt kurser i diskret matematik, ekonomi, datastrukturer och algoritmer.

Arbetsområden

Som teknisk matematiker har du möjlighet att arbeta inom många och varierande områden.
Ett stort antal matematiker, statistiker och dataloger arbetar inom läkemedels-, IT-, finans- och försäkringsbranscherna. Andra arbetar med avancerad matematik inom klassiska ingenjörsområden som strömningslära, hållfasthet, optimeringslära och elektromagnetism.

Programmet Teknisk matematik ger även en utmärkt grund för forskarstudier och för en fortsatt akademisk karriär inom flera olika områden. I samarbete med bland annat datavetare, biologer, läkare och språkvetare, både i industri och akademi, har den tekniska matematikern en central roll för utvecklingen och analysen av framtidens matematiska och statistiska modeller för maskininlärning och artificiell intelligens. Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta i flera branscher, allt från innovativa startups till stora och etablerade företag som Volvo, Astra Zeneca och Jeppesen eller på FRA för Sveriges säkerhet och integritet.

Valbara masterprogram

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik E, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Platserna fördelas enligt: Betyg 50%, Högskoleprov 17%, Matematik- och fysikprovet högst 33%

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.

Matematik- och fysikprovet

Matematik- och fysikprovet

För dig som är behörig till utbildningen ger detta ytterligare en möjlighet, utöver betyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats.

(Öppnas i ny flik)

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)

Taggar: