The Global Mentorship Program

Bild 1 av 1
Jordglob

The Global Mentorship Program är ett mentorskapsprogram med fokus på innovation, entreprenörskap och internationalisering i låg- och medelinkomstländer i Asien, Afrika och Sydamerika.

Syftet med mentorskapsprogrammet är att skapa unika möjligheter för dig som student att skriva ett examensarbete om internationellt intressanta och hållbara lösningar till globala utmaningar. The Global Mentorship Program ger dig också möjlighet att träna på internationellt arbete och att bygga nätverk för din framtida karriär.

Om mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet innebär att du som student får en mentor från en organisation eller ett företag i Sverige förutom den akademiska handledaren från Chalmers. Du kommer också att ha en lokal mentor på plats i det land där du samlar in data till ditt examensarbete. 

Tack vare en generös donation från familjen Kullman kommer du också att få ett stipendium på maximalt 50 000 SEK för att kunna genomföra din datainsamling utomlands. En plats i mentorskapsprogrammet ger alltså även ett stipendium.

Mentorskapsprogrammet inleds i slutet av året med en kick-off då du träffar din mentor för första gången. Programmet avslutas i slutet av november och pågår totalt i cirka ett år. Mentorskapsprogrammet har därför ett annat fokus under hösten då du antagligen är på väg ut i arbetslivet och har andra frågeställningar att diskutera med din mentor.

Att delta i mentorskapsprogrammet var otroligt givande för min professionella och personliga utveckling.

Simon Rustas

Vem kan söka stipendiet

Mentorskapsprogrammet är öppet för alla studenter antagna till Chalmers som planerar att skriva examensarbete.

Övriga kriterier är följande:

 • Du genomför din datainsamling till exjobbet i ett låg- eller lägre medelinkomstland i Asien, Afrika eller Sydamerika (tiden i fält ska vara minst 8 veckor) under vårterminen. Godkända länder är listade hos The World Bank.
 • Arbetet ska ha en koppling till innovation och entreprenörskap*
 • Arbetet ska följa Chalmers riktlinjer för examensarbete

*Specificera hur ditt arbete kommer att bidra till, och skapa något som kommer en extern aktör - såsom samhälle, grupp av människor, natur, organisation eller liknande - till nytta. Vem är mottagaren av ditt resultat? Beskriv vad nyttan kommer att vara och hur du kommer att uppnå den. Hur föreställer du dig det långsiktiga perspektivet för ditt projekt, efter att du avslutat ditt examensarbete?

Ansökan

Det finns cirka tio platser i mentorskapsprogrammet per år och urvalet baseras på studenternas inskickade ansökningar. Vid behov kan de sökande även kallas till en kortare intervju. 

Till ansökningsformuläret  Länken fungerar endast när ansökan är öppen. 

Vad ska ansökan innehålla

 • En kort projektplan (planen ska du ha diskuterat med din akademiska handledare och/eller examinator) som inkluderar en kort beskrivning av vad du hoppas åstadkomma med ditt arbete och en plan för hur du kommer att arbeta för att åstadkomma det. Med andra ord vilken metod du kommer att använda. Du behöver också beskriva hur ditt arbete relaterar till innovation och entreprenörskap.
 • En budget för din resa som visar hur du kommer att använda stipendiet. Det går bra att inkludera eventuella materialkostnader men alla kostnader måste relateras till resan. Använd källor på de kostnader du har inkluderat för att visa att de är rimliga till exempel för resa, boende, vaccin med mera. Budgeten ska vara på maximalt 50 000 SEK.  - Meddela om du har sökt eller mottagit andra stipendier
 • Ett kort rekommendationsbrev från din handledare på Chalmers som bekräftar att det planerade fältarbetet är relevant för examensarbetet.
 • Ett “letter of intent” från den kontaktperson du kommer att arbeta med under dina fältstudier inklusive kontaktuppgifter till personens organisation/företag.
 • Ett motivationsbrev där du beskriver varför du är intresserad av mentorskapsprogrammet och varför du är en lämplig kandidat, en halv till en A4-sida.
 • Curriculum vitae, maximalt en A4-sida.
 • Ladokutdrag inklusive betyg

Förberedande kurs

Chalmers erbjuder en 2-dagars snabbkurs för att hjälpa intresserade studenter att förbereda sig inför fältstudier som är en del av en kurs eller ett examensarbete. Kursen går bland annat igenom fattigdom och etik, bistånd, partnerskap, säkerhet, kultur, förberedelsearbete samt normer och lagar. Kursen har utvecklats för studenter som är intresserade av att ansöka till The Global Mentorship Program (GMP). 

Kursen är öppen för alla studenter och obligatorisk för sökande till The Global Mentorship Program. Kursen ger inga högskolepoäng.

Den första delkursen ges den 22 oktober, 2024, och den andra delkursen kommer att ges i januari 2025. 

För frågor om kursen går det bra att kontakta Shea Hagy.

Viktiga datum

Ansökningsformuläret för 2025 är öppet.

 • 22 Oktober: Förberedande kurs​ för fältarbete i låg- och medelinkomstländer. Öppen för alla studenter på Chalmers men obligatorisk om du vill ansöka till mentorskapsprogrammet. 
 • 10 november: deadline för ansökningar.
 • Slutet av november: besked om utdelade stipendier och en plats i mentorskapsprogrammet har meddelats.

Chalmers tekniska högskola behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Tidigare stipendiater och exempel på exjobb