Adam Hillbergs minnesfond

​Stipendium till studerande på mastersprogrammet ”Structural Engineering and Building Technology”, Samhällsbyggnadsteknik.

Ändamål

Att främja ambitiösa studenter i utbildningen inom något av områdena, hållbart byggande, byggnadsfysik. Sökande ska ha goda studieresultat.

Medel ur fonden kan fås till att förkovra sig inom ovan nämnda ämnesområden. Det premieras om aktiviteten görs tillsammans med studiekamrater. Exempel på aktivitet är studiebesök eller studieresa. Även aktiviteter som stärker gemenskapen bland studiekamrater premieras. Exempel är sportaktiviteter eller naturupplevelser.

Förtydliganden angående fondens ändamål

 • Vara antagen vid Chalmers
 • Den sökande studerar (är ej utexaminerad)
 • Läser inriktningen inom mastersprogrammet
 • ”Structual Engineering and Building Technology”
 • Läst på Chalmers för att erhålla behörighet till mastersprogrammet
 • Fonden stödjer ej studentens ekonomiska situation i övrigt, såsom stöd till hyra,
  mat eller privata resor​

Ansökan skall innehålla

 • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet
 • Beskrivning av dig själv och dina intressen
 • Ansökt belopp och vad du praktiskt avser använda medlen till
 • Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
 • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat

Stipendiet uppgår till 10 000 kr.

Ansökan

Ansökansperiod: Kommer utannonseras

Digitalt ansökningsformulär finns här (öppet under ansökningsperioden).

Bakgrund

Adam Hillberg skulle avsluta sin 5-åriga utbildning på Väg- och Vatten (numera programmet Samhällsbyggsbyggnadsteknik, Civilingenjör) på Chalmers. Efter 4,5 års studier med inriktning mot konstruktion skulle han just påbörja sin masteruppsats. Så blev det inte, Adam omkom i en olycka i januari 2018, det år då han skulle fylla 24 år.

Adam var ambitiös, målinriktad och genuint intresserad av sina studier. Natur och miljö låg honom varmt om hjärtat och han läste kurser med den inriktningen. Att få med studiekompisar på aktiviteter, gärna med sportinriktning, var något som han tyckte var roligt.

För att hedra minnet av vår innerligt älskade Adam har familjen valt att inrätta en fond i samarbete med Chalmers vänner. Fonden är öppen för insättningar. En insättning på fonden är ett sätt att hedra Adam och göra fonden bestående så vi varje år under lång tid framöver kan dela ut stipendier till studenter i Adams anda.

Bidrag till fonden

Adam Hillberg minnesfond tar med stor tacksamhet och glädje emot alla bidrag till fonden. Kom ihåg att märka insättningen med ”Adam Hillberg”.

Bankgiro: 5823-7587

För att anmäla till autogiro kan nedan blankett användas.

blankettAutogiroanmalan medgivande till kontonummer Adam Hillbergs minnes...
Filtyp::pdf 707 KB
Senast ändrad:

Tilldelad stipendiater

2021: Oskar Olsson
Motivering:
Med mycket goda betyg och en välskriven ansökan tillfaller stipendium ur Adams minnesfond Oskar Olsson.
Stipendiaten visar stort intresse för hållbart och miljövänligt byggande, specifikt träkonstruktioner, vilket ligger i linje med Adams minnesfond.
Oskar har samtidigt visat att han har bidragit till en god gemenskap i Adams anda genom engagemang inom flera föreningar.
Minnesfonden kommer att bidra till och förhoppningsvis förgylla Oskars vistelse i Vancouver Kanada där han kommer skriva sitt examensarbete under våren, en resa och upplevelse som hade fallit Adam i smaken. Bland annat kommer Oskar att besöka en 18-vånings studentbostad som finns på UBC Campus och är ett av världens högsta trähus.

 

2020: Alexander Angrén och Maria Bruzell Roll
Motivering:
Med bra betyg och bidragande av god gemenskap visar stipendiaterna ett starkt intresse för hållbart byggande och resande. Alexander och Maria visar på var sitt vis hur de bidrar till gemenskap mellan studenter, dels genom spex och dels genom engagemang för utbytesstudenter.

I den välskrivna ansökan speglas ett genuint intresse för träkonstruktioner vilket kommer med rätt teknik att bli ett viktigt material för en hållbar framtid.
En välstrukturerad och genomtänkt resa som kombinerar naturupplevelser med studiebesök som ämnar att svara på frågeställningar kring ett flertal intressanta aspekter av träkonstruktioner. En resa som Adam hade uppskattat
Stipendiekommittén anser att ansökan går väl i linje med Adams minnesfond.

Resan går till Trondheim i Norge för att besöka en arkitektfirma involverad i vad som kommer bli världens längsta träbro. I Trondheim ska de även besöka Moholt Timber towers. Resan gör också ett stopp i Lillehammer för att besöka Garmo stavkyrka och resan avslutas i Brumunddal där de ska besöka världens högsta trähus.

 

Taggar: