Adam Hillbergs minnesfond

​Stipendium till studerande på mastersprogrammet ”Structural Engineering and Building Technology”, Samhällsbyggnadsteknik.

Adam Hillberg
Adam Hillberg

Ändamål

Att främja ambitiösa studenter i utbildningen inom något av områdena, hållbart byggande, byggnadsfysik. Sökande ska ha goda studieresultat.

Medel ur fonden kan fås till att förkovra sig inom ovan nämnda ämnesområden. Det premieras om aktiviteten görs tillsammans med studiekamrater. Exempel på aktivitet är studiebesök eller studieresa. Även aktiviteter som stärker gemenskapen bland studiekamrater premieras. Exempel är sportaktiviteter eller naturupplevelser.

Förtydliganden angående fondens ändamål

 • Vara antagen vid Chalmers
 • Den sökande studerar (är ej utexaminerad)
 • Läser inriktningen inom mastersprogrammet
 • ”Structual Engineering and Building Technology”
 • Läst på Chalmers för att erhålla behörighet till mastersprogrammet
 • Fonden stödjer ej studentens ekonomiska situation i övrigt, såsom stöd till hyra,
  mat eller privata resor​

Stipendiet uppgår till 15 000 kr.

Ansökan

Ansökningsperiod 1 maj - 23 september, årligen.

AnsökningsformulärAnsök genom denna länk. Ansökningsformuläret  öppnas upp i separat flik. Observera att länken endast fungerar under ansökningsperioden.

Till din ansökan skall du bilägga ett personligt brev som skall innehålla:

 • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet
 • Ansökt belopp och vad du praktiskt avser använda medlen till
 • kontonummer (endast siffror)
 • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat

Bakgrund

Adam Hillberg skulle avsluta sin 5-åriga utbildning på Väg- och Vatten (numera programmet Samhällsbyggsbyggnadsteknik, Civilingenjör) på Chalmers. Efter 4,5 års studier med inriktning mot konstruktion skulle han just påbörja sin masteruppsats. Så blev det inte, Adam omkom i en olycka i januari 2018, det år då han skulle fylla 24 år.

Adam var ambitiös, målinriktad och genuint intresserad av sina studier. Natur och miljö låg honom varmt om hjärtat och han läste kurser med den inriktningen. Att få med studiekompisar på aktiviteter, gärna med sportinriktning, var något som han tyckte var roligt.

För att hedra minnet av vår innerligt älskade Adam har familjen valt att inrätta en fond i samarbete med Chalmers vänner. Fonden är öppen för insättningar. En insättning på fonden är ett sätt att hedra Adam och göra fonden bestående så vi varje år under lång tid framöver kan dela ut stipendier till studenter i Adams anda.

Bidrag till fonden

Adam Hillberg minnesfond tar med stor tacksamhet och glädje emot alla bidrag till fonden. Kom ihåg att märka insättningen med ”Adam Hillberg”.

Bankgiro: 5823-7587

För att anmäla till autogiro kan nedan blankett användas.

Stipendiater

2023: Linnéa Gabrielsson och Maria Karlsson
Motivering:

Årets stipendiater har visat stort driv och engagemang både i och utanför skolan. Linnéa och Maria
har mycket goda studieresultat och just nu håller de på med sitt examensarbete inom konstruktionsteknik. De har också studerat arkitektur vilket tyder på stort engagemang och höga ambitioner. Linnéa och Maria har stort intresse för hållbart byggande, vilket även Adam hade.
Deras examensarbete handlar om återbruk av bärande stålelement, vilket går i linje med
minnesfondens ändamål.
Stipendiaterna har även engagerat sig utanför studierna exempelvis genom Chalmers lokala rekryteringsgrupp samt som förebild inom Pepp, som vill inspirera fler unga tjejer att plugga teknik. Träning i form av dans och löpning är också något som stipendiaterna gör utanför studierna och träning var också en stor del av Adams fritid.
Adams minnesfond kommer att bidra till att genomföra två studiebesök. Det första studiebesöket går till Jönköping för att se Stena Ståls lager av återbrukade stålbalkar. Det andra går norrut till Oslo för att bland annat se på byggnaden Kristian Augusts gate 13, där 70% av stålstommen är återbrukad. Pengarna kommer också att gå till material för att kunna bygga en modell för att presentera examensarbetet.

2022: Samira Sarreshtedari
Motivering:

Årets stipendiat har visat stort driv och engagemang både i och utanför skolan. Intresse för att designa, räkna och jobba med problemlösning är något som Samira beskriver väl i sin ansökan. Höga byggnader, lättviktskonstruktioner samt tekniskt smarta och hållbara byggnader är något som stipendiaten nämner specifikt, vilket går i linje med Adams minnesfond. Trä är ett hållbart material, något som Samira anser bör användas i mycket högre utsträckning, särskilt i höga byggnader.

Parallellt med studierna har årets stipendiat haft olika uppdrag med fokus på att hjälpa andra. Bland annat genom att undervisa yngre elever på Chalmers. Träning i alla dess former är en stor del av fritiden. Gruppträning, cykling och att vandra i naturen är några favoriter, vilket det också var för Adam.
Adams minnesfond kommer att bidra till en resa för att besöka olika höga träbyggnader i Chicago och Milwaukee, USA sommaren 2023.

Taggar: