hjalmar_Hjalmar_Rosengren

Hjalmar Rosengren

  • Biträdande professor, Analys och sannolikhetsteori, Matematiska vetenskaper
  • Enhetschef, Analys och sannolikhetsteori, Matematiska vetenskaper