sj_Stefan_Lemurell

Stefan Lemurell

  • Docent, Algebra och geometri, Matematiska vetenskaper
  • Viceprefekt, Matematiska vetenskaper