Utbildning vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2, bedriver utbildning på flera olika nivåer. Inom grundutbildningen erbjuder vi kurser inom framförallt ett antal av Chalmers masterprogram, och du kan även läsa en forskarutbildning hos oss med ett brett utbud av kurser.

Grundutbildning vid MC2

MC2 levererar främst kurser inom masterprogrammen Nanoteknologi och Trådlös teknik, fotonik och rymdteknik. Vi leverar även kurser inom flera andra andra masterprogram på Chalmers. Här nedan ser du en listning av de program där du har möjlighet att läsa våra kurser, samt en länk till Chalmers centrala programsida.

Våra forskningsavdelningar erbjuder dessutom kurser inom sina respektiva ämnesområden.

Om du vill veta mer om vårt utbud inom Chalmers grundutbildning, är du alltid välkommen att kontakta vår viceprefekt för grundutbildning:

Per Rudqvist
  • Docent, Elektronikmaterial, Mikroteknologi och nanovetenskap

Nanoteknologi, masterprogram

Nanoteknologi på Chalmers bygger på både fysik och kemi och kommer att ge dig en grundlig förankring i egenskaper i nanoskala och praktisk erfarenhet av experimentella tekniker. Chalmers är ledande inom utvecklingen av kvantdatorer i Sverige, och du kommer att vara i framkant i den globala kapplöpningen om att vidareutveckla tekniken. Dessutom får du den unika möjligheten att jobba i våra anläggningar i världsklass, som vårt renrum. Det här masterprogrammet passar dig som är intresserad av en internationell karriär inom området nanovetenskap och nanoteknik, både på grundläggande nivå, och av design och skapande av komponenter på nanoskala.

Trådlös teknik, fotonik och rymdteknik, masterprogram

Världen genomgår en fjärde industriell revolution. Digital data är den nya huvudstaden och internet har blivit en lika värdefull resurs som vatten eller elektricitet. Detta masterprogram kommer att utbilda dig till att bli en teknisk innovatör, utveckla och innovativa koncept för att utgöra kärnan i nästa generation av mobiltelefoner, antenner, kvantdatorer, sensorer, robotar, kommunikationssystem och satelliter. Programmet syftar inte till att ge dig alla svar – snarare hjälper det dig att ställa rätt frågor. Du kommer att ta examen som expert på trådlös teknik och fotonik och kommer att vara mycket efterfrågad inom områden som rymdfart, medicinsk teknik och fordonsteknik.

Fysik, masterprogram

Vill du ligga i framkant av tekniska innovationer? Vill du bidra med vetenskapliga lösningar på framtidens kända och okända problem? Detta program ger dig omfattande utbildning i olika aspekter av modern fysik och förbereder dig för spännande och krävande utmaningar.Du kommer att lära dig att identifiera och förklara allmänna aspekter av fysik som är integrerade i tillämpningar inom teknik och naturvetenskap. Dessutom kommer du att identifiera relevanta teoretiska, beräkningsmässiga och experimentella metoder och tillämpa dessa på problemlösning inom ett brett spektrum av områden.

Inbyggda elektroniksystem, masterprogram

Förmodligen det mest välkända exemplet på ett avancerat inbyggt system är din smartphone - en handhållen, lågeffektsenhet som utför signalbehandling och samtidigt kör applikationer, streamingtjänster och spel för användaren. Ett inbäddat system är ett där funktionaliteten implementeras i hårdvaran och mjukvaran enligt mycket utmanande begränsningar – prestanda, strömförbrukning, realtidskrav, tillförlitlighet och storlek.Detta masterprogram kommer att utbilda och inspirera nästa generations ingenjörer att designa, implementera och verifiera avancerade inbyggda elektroniska system baserade på hårdvara och mjukvara.

Teknisk fysik, civilingenjör

Som civilingenjör i teknisk fysik lär du dig att lösa komplexa problem. Detta i kombination med en stark teoretisk grund i fysik, matematik och teknik kommer att göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden. I stort sett alla större teknikföretag har tekniska fysiker i personalstyrkan och då oftast i ledande positioner på forsknings-eller utvecklingsavdelningar. 

Elektroteknik, högskoleingenjör

Dagligen använder vi produkter som baseras på elektronik och elektrotekniska system. Produkter som kommunicerar med varandra, trådlösa nätverk, elbilar, självkörande fordon, energilagring i form av batterier samt miljövänliga energisystem som vindkraft och solkraft är bara några exempel på områden där elektroingenjörer har en viktig roll. Den här utbildningen är för dig som vill se till att allt detta fungerar och samtidigt vara en del av utvecklingen. 

Kemiteknik med fysik, civilingenjör

Kemiteknik med fysik är ett program för dig som vill arbeta med avancerad problemlösning. Det kan handla om att förbättra en kemisk process ur ett hållbarhetsperspektiv, utveckla material med specifika egenskaper eller ta fram ny teknik. Utbildningen ger dig beräknings- och problemlösningskunnande, både inom kemiteknikområdet och i gränslandet mellan fysik och kemi.

Hitta program

Chalmers forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart, i nära kontakt med omvärlden. 

Kandidat- och mastersarbeten på MC2

Kandidatarbeten på MC2

Kandidatarbetet är det första stora arbete som du utför under din tid som student. Utöver att tillämpa de kunskaper som du har fått under utbildningen, så kommer du att få arbeta i projektform och presentera resultaten både muntligt och skriftligt.

På lärplattformen Canvas hittar du de kandidatarbeten som erbjuds på MC2:

Aktuella kandidatarbeten på MC2

Vi samarbetar även med institutionerna Fysik samt Rymd-, geo- och miljövetenskap (SEE). Du hittar deras kandidatförslag på följande sidor:

Aktuella kandidatarbeten på Fysik

Aktuella kandidatarbeten på SEE

Masterarbeten på MC2

Varje masterprogram avslutas med att du gör ett exjobb eller examansarbete. Via den här länken hittar du alla masterarbeten som är tillgängliga på MC2:

Mastersarbeten vid MC2

Forskarutbildning vid MC2

När du studerar en forskarutbildng på MC2 forskar du aktivt inom spännande områden i en forskargrupp, fördjupar dig i olika forskarutbildningskurser, samt har möjlighet att undervisa inom grundutbildningen. 

Forskarutbildningen vid MC2 erbjuder högre utbildning inom högaktuella grundläggande och tillämpade forskningsområden, från kvantfysik och kvantdatorer till höghastighetselektronik/fotonik/mekanik och komponenter för mekatronik och telekommunikationssystem. Den tillämpade forskningen ligger i den frontlinje som närmar sig gränser satta av "Moore's lag", medan den grundläggande forskningen försöker beskriva och utveckla okonventionella IT-lösningar som kan bli realiteter först 15-20 år framåt i tiden. En viktig del i forskarutbildningen är att du tränas i att behärska och använda vetenskapliga metoder och utveckla kritiskt tänkande. Forskningen sker i forskargrupper som ofta hör till de internationellt främsta inom sina områden. Kontakterna med ledande internationell forskning är omfattande och du har stora möjligheter att delta i och själv bygga upp internationella nätverk.

Här nedan kan du läsa mer om vår forskarskola Mikroteknologi och nanovetenskap. Du kan även få mer information om Chalmers forskarutbildning.

Om du vill veta mer om vår forskarutbildning, är du alltid välkommen att kontakta vår proprefekt för forskarutbildning eller vår studierektor.

Magnus Karlsson
  • Prefekt, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap
Per Lundgren
  • Studierektor, Mikroteknologi och nanovetenskap

Mikroteknologi och nanovetenskap

Är du intresserad av att lära dig mer om material, komponenter och delsystem för framtidens elektronik? Vill du vara med och utveckla morgondagens fotonik, kvantteknik, mikro- och nanosystem?

Vi utbildar nya forskare

Nära samarbete med industri och näringsliv bidrar till att vår forskarutbildning alltid är aktuell och relevant.