Utbildning vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2, bedriver utbildning på flera olika nivåer. Inom grundutbildningen erbjuder vi kurser inom framförallt ett antal av Chalmers masterprogram, och du kan även läsa en forskarutbildning hos oss med ett brett utbud av kurser.

Grundutbildning vid MC2

MC2 levererar främst kurser inom masterprogrammen Nanoteknologi och Trådlös teknik, fotonik och rymdteknik. Vi leverar även kurser inom flera andra andra masterprogram på Chalmers. Här nedan ser du en listning av de program där du har möjlighet att läsa våra kurser, samt en länk till Chalmers centrala programsida.

Våra forskningsavdelningar erbjuder dessutom kurser inom sina respektiva ämnesområden.

Om du vill veta mer om vårt utbud inom Chalmers grundutbildning, är du alltid välkommen att kontakta vår viceprefekt för grundutbildning:

Per Rudquist
  • Docent, Elektronikmaterial, Mikroteknologi och nanovetenskap

Nanoteknologi, masterprogram

Nanoteknologi på Chalmers bygger på både fysik och kemi och kommer att ge dig en grundlig förankring i egenskaper i nano...

Trådlös teknik, fotonik och rymdteknik, masterprogram

Världen genomgår en fjärde industriell revolution. Digital data är den nya huvudstaden och internet har blivit en lika v...

Fysik, masterprogram

Vill du ligga i framkant av tekniska innovationer? Vill du bidra med vetenskapliga lösningar på framtidens kända och okä...

Inbyggda elektroniksystem, masterprogram

Förmodligen det mest välkända exemplet på ett avancerat inbyggt system är din smartphone - en handhållen, lågeffektsenhe...

Teknisk fysik, civilingenjör

Som civilingenjör i teknisk fysik lär du dig att lösa komplexa problem. Detta i kombination med en stark teoretisk grund...

Elektroteknik, högskoleingenjör

Dagligen använder vi produkter som baseras på elektronik och elektrotekniska system. Den här utbildningen är för dig som...

Kemiteknik med fysik, civilingenjör

Kemiteknik med fysik är ett program för dig som vill arbeta med avancerad problemlösning. Det kan handla om att förbättr...

Hitta program

Chalmers forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart, i nära kontakt med omvä...

Kandidat- och mastersarbeten på MC2

Kandidatarbeten på MC2

Kandidatarbetet är det första stora arbete som du utför under din tid som student. Utöver att tillämpa de kunskaper som du har fått under utbildningen, så kommer du att få arbeta i projektform och presentera resultaten både muntligt och skriftligt.

På lärplattformen Canvas hittar du de kandidatarbeten som erbjuds på MC2:

Aktuella kandidatarbeten på MC2

Vi samarbetar även med institutionerna Fysik samt Rymd-, geo- och miljövetenskap (SEE). Du hittar deras kandidatförslag på följande sidor:

Aktuella kandidatarbeten på Fysik

Aktuella kandidatarbeten på SEE

Masterarbeten på MC2

Varje masterprogram avslutas med att du gör ett exjobb eller examansarbete. Via den här länken hittar du alla masterarbeten som är tillgängliga på MC2:

Mastersarbeten vid MC2

Forskarutbildning vid MC2

När du studerar en forskarutbildng på MC2 forskar du aktivt inom spännande områden i en forskargrupp, fördjupar dig i olika forskarutbildningskurser, samt har möjlighet att undervisa inom grundutbildningen. 

Forskarutbildningen vid MC2 erbjuder högre utbildning inom högaktuella grundläggande och tillämpade forskningsområden, från kvantfysik och kvantdatorer till höghastighetselektronik/fotonik/mekanik och komponenter för mekatronik och telekommunikationssystem. Den tillämpade forskningen ligger i den frontlinje som närmar sig gränser satta av "Moore's lag", medan den grundläggande forskningen försöker beskriva och utveckla okonventionella IT-lösningar som kan bli realiteter först 15-20 år framåt i tiden. En viktig del i forskarutbildningen är att du tränas i att behärska och använda vetenskapliga metoder och utveckla kritiskt tänkande. Forskningen sker i forskargrupper som ofta hör till de internationellt främsta inom sina områden. Kontakterna med ledande internationell forskning är omfattande och du har stora möjligheter att delta i och själv bygga upp internationella nätverk.

Här nedan kan du läsa mer om vår forskarskola Mikroteknologi och nanovetenskap. Du kan även få mer information om Chalmers forskarutbildning.

Om du vill veta mer om vår forskarutbildning, är du alltid välkommen att kontakta vår proprefekt för forskarutbildning eller vår studierektor.

Magnus Karlsson
  • Professor, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap
Per Lundgren
  • Studierektor, Mikroteknologi och nanovetenskap

Mikroteknologi och nanovetenskap

Är du intresserad av att lära dig mer om material, komponenter och delsystem för framtidens elektronik? Vill du vara med...

Vi utbildar nya forskare