Avdelningen för tillämpad kvantfysik

Bild 1 av 1
Bild på en beräkning på en griffeltavla

Forskningen på avdelningen tillämpad kvantfysik har tre huvudinriktningar: kvantinformationsbehandling med supraledande kretsar, transportfenomen i grafen och molekylära nanostrukturer, och okonventionella och topologiska supraledare. Våra mål är tillämpningar av nya lågdimensionella material, nya supraledare och deras heterostrukturer, supraledande spintronik och kvantinformationsbehandling med supraledande elektronik.

Avdelningen för tillämpad kvantfysik (AQP) är trots sitt namn ett hem för endast teoretiska fysiker. AQP har vuxit under de senaste åren, och vi är för närvarande runt 35 teoretiker, med en balans mellan kvinnor och män på 40/60.

Vi arbetar ofta med att tillämpa våra teoretiska verktyg på nuvarande och potentiella framtida fysikexperiment i fast tillstånd, vid MC2 och på andra håll. Våra nuvarande aktiviteter spänner över kvanttermodynamik, exotiska faser i högtemperatursupraledare, värme-, spinn- och laddningstransport i nanostrukturer, grafen och andra 2D-material, kvantinformation i kontinuerliga variabler och supraledande kretsar, kvantalgoritmer, kvantmaskininlärning, vågledare QED, kvantakustik och kvantplasmonik.

Publikationer i Chalmers Research

Vi dokumenterar kontinuerligt vår forskning i Chalmers databas Research. Via den här länken kan du se våra senaste publikationer