Kontakta institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Här finns information om institutionens adresser samt kontaktinformation till prefekter och administrativ chef. För mer kontaktinformation, gå in under sidorna Institutionens ledning eller Verksamhetsstöd.

Adresser och telefonnummer

Besöksadress

Kemivägen 9, 412 58 Göteborg 

Telefon Växel: +46 (0)31-772 10 00 
Direktnummer: +46 (0)31 772 + anknytning 
Fax: +46 (0)31 772 84 98 

Öppna campuskartan över Johanneberg för att hitta till oss.

Postadress

Chalmers tekniska högskola 
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)
412 96 Göteborg 
Sverige 

Faktureringsadress

Chalmers tekniska högskola
Fakturaservice 
412 96 Göteborg 
Sverige

Vänligen ange referens till person och kostnadsställe 

Leveransadress

Chalmers post- och transportcentral, Gibraltarvallsvägen 7 

Organisationsnummer 556479-5598 

VAT no SE556479559801

Chalmersvakten

+46 (0)31- 772 44 99, begär "Chalmersvakten", chalmersvakten.aos@chalmers.se 
Vid vattenläcka eller andra ärenden som berör MC2-huset, kontakta Chalmersfastigheter, tel. 031-772 4937

Kontaktpersoner

Prefekt, tillförordnad

Magnus Karlsson
  • Prefekt, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Adminstrativ chef

Ingrid Collin
  • Avdelningschef, MC2 verksamhetsstöd, Mikroteknologi och nanovetenskap

Institutionsekonom

Catharina Wallgren
  • Institutionsekonom, MC2 verksamhetsstöd, Mikroteknologi och nanovetenskap

Proprefekt med ansvar för forskarutbildningen

Magnus Karlsson
  • Prefekt, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Viceprefekt med ansvar för grundutbildning

Per Rudqvist
  • Docent, Elektronikmaterial, Mikroteknologi och nanovetenskap

Viceprefekt med ansvar för nyttiggörande och näringslivskontakter

Cristina Andersson
  • Näringslivsansvarig, MC2 verksamhetsstöd, Mikroteknologi och nanovetenskap

Viceprefekt med ansvar för nanotekniklaboratoriet

Peter Modh
  • Avdelningschef, Nanotekniklaboratoriet, Mikroteknologi och nanovetenskap