Resurser och samarbeten vid Mikroteknologi och nanovetenskap

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap präglas av samarbeten och samverkan med näringslivet och vår omvärld, något som har resulterat i ett stort antal framgångsrika forskningsresultat och spinoff-företag. Institutionen är bland annat hemvist för Nanofabrikationslaboratoriet, en renrumsinfrastruktur i världsklass tillgänglig för såväl internt bruk som för externa verksamheter.

Samarbete och samverkan med näringslivet har alltid varit en fundamental del av verksamheten vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2). Vi söker ständigt nya strategiska allianser med industriella partners där vi kan identifiera en matchning mellan vår forskning och industriella behov.

Våra modeller för samarbete

Det industriella samarbetet är en integrerad och viktig faktor i många av våra projekt, och arbetet sker enligt en rad olika modeller:

  • Industridoktorander och adjungerad forskningspersonal
  • Forskningssamarbeten, medfinansierade av industrin, Chalmers och offentliga finansiärer
  • Skapande av spinoff-företag, baserade på våra forskningsresultat
  • Industriellt finansierad forskning
  • Försäljningen av service, rådgivning och tillgång till vår forskningsinfrastruktur
  • Olika former av in-kind samarbete

Spinoff-företag med grund i vår forskning

Sucess stories från MC2

Kontakta oss

Om du vill veta mer om vår samverkan och om möjligheter till samarbete är du alltid välkommen att kontakta Cristina Andersson, vår viceprefekt med ansvar för nyttiggörande.

Cristina Andersson
  • Näringslivsansvarig, MC2 verksamhetsstöd, Mikroteknologi och nanovetenskap