Centrum och nätverk vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

MC2 är hemvist och samarbetspartner i ett antal centrum - vissa av dem är Chalmersgemensamma, andra drivs i samarbete med andra lärosäten.