Centrum och nätverk vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

MC2 är hemvist och samarbetspartner i ett antal centrum - vissa av dem är Chalmersgemensamma, andra drivs i samarbete med andra lärosäten.

2D-Tech

Information om 2D-Tech finns bara på engelska. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av den fullständiga texten på engelska.

classIC

Centrumet är en gemensam satsning mellan Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Acconeer, Axis Communications, Codasip, Ericsson, Global Foundries, Saab och Qamcom. Med expertis från alla led inom design av halvledarsystem vill centrumet genom utbildning och forskning bana väg för en ny generation chipkonstruktörer och göra Sverige ledande på området.

Force

Informationen finns bara på engelska. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av den fullständiga texten på engelska.

WiTECH

Välkommen till kompetenscentrumet Wireless Infrastructure Technology vid Chalmers (WiTECH), där banbrytande forskning möter samarbetsinnovation för att forma framtiden för trådlös kommunikation och halvledarteknologier. I en era definierad av uppkoppling och hållbarhet står WiTECH kompetenscentrum som en fyr för framsteg, som driver utvecklingen av robusta och pålitliga system för trådlös kommunikation och sensorer. Stöttat av Vinnova-medel (2024-2028) är WiTECH värd av institutionen för Elektroteknik i nära samarbete med institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap vid Chalmers tekniska högskola.

Chalmers grafencentrum

Chalmers grafencentrum samlar all forskning på Chalmers inom atomärt tunna 2D-material (inklusive grafen, TMD, van der Waals heterostrukturer och andra relaterade material). Centret är ett forum för 2D-materialforskare att utbyta idéer, identifiera synergieffekter, bygga nya och stärka redan befintliga samarbeten internt på Chalmers, och sist men inte minst samordna gemensamma ansökningar för nya anslag.

META-PIX

META-PIX är ett kompetenscentrum som syftar till att etablera en internationellt ledande miljö för forskning och utbildning inom ’integrerad meta-fotonik’ med tillämpningar som sträcker sig från optiska förbindelser i datacenter till kvantsimuleringar.

(Öppnas i ny flik)

WACQT

Världen står på tröskeln till en kvantrevolution, med extremt kraftfulla kvantdatorer, avlyssningssäker kommunikation och hyperkänsliga mätinstrument i sikte. Wallenberg Centre for Quantum Technology är en tolvårig miljardsatsning som ska ta Sverige till framkanten av detta mycket snabbt växande teknikområde. Genom ett omfattande forskningsprogram ska vi utveckla och säkra svensk kompetens inom kvantteknologins fyra huvudområden: kvantdatorer och -simulatorer, kvantkommunikation och kvantsensorer. Vårt huvudprojekt är att utveckla och bygga en kvantdator som kan lösa problem långt utom räckhåll för dagens bästa superdatorer.