Avdelningen för elektronikmaterial och system

Bild 1 av 1
Sårläkning

Vid avdelningen för elektronikmaterial och system är forskningen inriktad på kolbaserade enheter såväl som bioelektroniska mikrosystem avseende tillverkning, karakterisering, sammankoppling och paketering, och teoretiska överväganden samt grundläggande modellering.

Vi bedriver biologirelevant fysikteorimodellering och grundläggande och tillämpad materialfysik. Materialforskningen inkluderar att utveckla en parameterfri och beräkningseffektiv teoretisk karakterisering av till exempel kolbaserade och bioelektroniska system, och experiment-teoretiska samarbeten för att studera funktionella organiska ämnen.

Avdelningen för elektronikmaterial och system är extremt aktiva i forskningsprogram finansierade av EU, SSF, VR och Vinnova. Vi driver för närvarande flera EU-projekt inom området bioelektronik, energiskörd, värmeavledningsmaterial i nanoskala, kolnanorör och grafenbaserade enheter, superkondensatorer och gapvågledare.

Publikationer i Chalmers Research

Vi dokumenterar kontinuerligt vår forskning i Chalmers databas Research.Via den här länken kan du se våra senaste publikationer