Labb och miljöer vid Mikroteknologi och nanovetenskap

På MC2 finns labbmiljöerna Myfab Chalmers (Nanotekniklaboratoriet) och Kollberglaboratoriet. Myfab Chalmers är en renrumsanläggning i världsklass för forskning och utveckling inom mikro- och nanoteknik, och Kollbergslaboratoriet är ett unikt labb för utveckling av teknologin inom det svåråtkomliga frekvensområdet terahertz.