Forskning vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Forskningen vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2) täcker en stor mängd områden inom mikroteknologi och nanovetenskap. Stora verksamheter, experimentella såväl som teoretiska, är fokuserade på studier av material, komponenter och delsystem för framtida tillämpningar inom nano- och mikroelektronik. 

Ett litet urval av våra forskningsområden är mikrovågselektronik, kvantkomponenter, fotonik, mikro-, bio- och nanosystem, supraledande komponenter och kretsar samt molekylär elektronik.

Våra forskningsavdelningar

Avdelningen för elektronikmaterial och system

Vid avdelningen för elektronikmaterial och system är forskningen inriktad på kolbaserade enheter såväl som bioelektroniska mikrosystem avseende tillverkning, karakterisering, sammankoppling och paketering, och teoretiska överväganden samt grundläggande modellering.

Avdelningen för fotonik

Fotonik kan beskrivas som ljusets vetenskap och tekniken kring den. Ljus är snabbt, effektivt och rent, och kan interagera starkt med biomolekyler, till exempel vid medicinsk upptäckt och behandling, och utbredningen av ljus kan kontrolleras med extrem precision.

Avdelningen för kvantkomponentfysik

På avdelningen för kvantkomponentfysik utnyttjar vi frihetsgraderna i elektronernas laddning, spinn, och impulsmoment, samt frihetsgraderna hos kristallgittret i de material som vi designar och utvecklar, för att utforska grundläggande frågor inom den kondenserade materiens fysik och för att utveckla nya kretskoncept i dessa kvantmaterial.

Avdelningen för kvantteknologi

Arbetet på avdelningen för kvantteknologi omfattar generell forskning inom området kvantteknologi, med fokus på kvantberäkning, kvantavkänning, kvanttransduktion, kvanttermodynamik och kvantfundament.

Avdelningen för mikrovågselektronik

Trådlös kommunikation och fjärranalys spelar en viktig roll i det moderna samhället och nästan alla använder sådana system varje dag. Typiska exempel är mobiltelefoner, trådlös internetuppkoppling, radio- och TV-sändningar och trådlösa nätverk i hemmet eller i allmänna utrymmen.

Avdelningen nanotekniklaboratoriet

Laboratoriet är en öppen renrumsanvändaranläggning för såväl externa som interna akademiska och industriella intressen. Nanotekniklaboratoriet erbjuder en bred plattform av processverktyg för utveckling och testning av nya idéer inom mikro- och nanoteknik.

Avdelningen för terahertz och millimetervågsteknik

Vi arbetar med innovativ teknologi inom terahertzspektrat (0,3–10 THz) med applikationer som sträcker sig från grundläggande vetenskap till framtida trådlösa sensorer och kommunikationssystem. I dag är terahertz-teknologin ett oumbärligt verktyg för rymdvetenskap, i hopp om att få grundläggande kunskap om ursprunget till vårt universum och för atmosfärisk vetenskap - forskning som är direkt relaterad till utmaningar som rör vår miljö och effekter av klimatförändringarnas.

Avdelningen för tillämpad kvantfysik

Forskningen på avdelningen tillämpad kvantfysik har tre huvudinriktningar: kvantinformationsbehandling med supraledande kretsar, transportfenomen i grafen och molekylära nanostrukturer, och okonventionella och topologiska supraledare. Våra mål är tillämpningar av nya lågdimensionella material, nya supraledare och deras heterostrukturer, supraledande spintronik och kvantinformationsbehandling med supraledande elektronik.