Forskning vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Forskningen vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2) täcker en stor mängd områden inom mikroteknologi och nanovetenskap. Stora verksamheter, experimentella såväl som teoretiska, är fokuserade på studier av material, komponenter och delsystem för framtida tillämpningar inom nano- och mikroelektronik. 

Ett litet urval av våra forskningsområden är mikrovågselektronik, kvantkomponenter, fotonik, mikro-, bio- och nanosystem, supraledande komponenter och kretsar samt molekylär elektronik.

Våra forskningsavdelningar

Avdelningen för elektronikmaterial och system

Vid avdelningen för elektronikmaterial och system är forskningen inriktad på kolbaserade enheter såväl som bioelektronis...

Avdelningen för fotonik

Fotonik kan beskrivas som ljusets vetenskap och tekniken kring den. Ljus är snabbt, effektivt och rent, och kan interage...

Avdelningen för kvantkomponentfysik

På avdelningen för kvantkomponentfysik utnyttjar vi frihetsgraderna i material som vi designar och producerar, för att u...

Avdelningen för kvantteknologi

Arbetet på avdelningen för kvantteknologi omfattar generell forskning inom området kvantteknologi, med fokus på kvantber...

Avdelningen för mikrovågselektronik

Trådlös kommunikation och fjärranalys spelar en viktig roll i det moderna samhället och nästan alla använder sådana syst...

Avdelningen nanotekniklaboratoriet

Laboratoriet är en öppen renrumsanvändaranläggning för såväl externa som interna akademiska och industriella intressen....

Avdelningen för terahertz och millimetervågsteknik

Vi arbetar med innovativ teknologi inom terahertzspektrat (0,3–10 THz) med applikationer som sträcker sig från grundlägg...

Avdelningen för tillämpad kvantfysik

Forskningen på avdelningen tillämpad kvantfysik har tre huvudinriktningar: kvantinformationsbehandling med supraledande...