Avdelningen för fotonik

Bild 1 av 1
Hand som håller pincett med chip

Fotonik kan beskrivas som ljusets vetenskap och tekniken kring den. Ljus är snabbt, effektivt och rent, och kan interagera starkt med biomolekyler, till exempel vid medicinsk upptäckt och behandling, och utbredningen av ljus kan kontrolleras med extrem precision.

Bland de områden där fotonik har ett särskilt stort genomslag finns kommunikation. Den fiberoptiska kommunikationen har drivits på av internets utveckling, och går snabbt mot högre kapacitet och används allt mer på kortare avstånd, som i datacenter och högpresterande datorsystem.

Fotoniklaboratoriet kastar ljus...

Vi bedriver applikationsorienterad forskning om optoelektroniska material och enheter, ultrasnabb optik och fiberoptisk kommunikation. Vi är också starkt engagerade i att undervisa i fotonik, främst inom masterprogrammet Wireless, Photonics and Space Engineering, samt i fysikkandidatkursen Optik.

...på nya ljuskällor och nya sätt att skicka optiska signaler

Med doktorander och postdoktorer är vi cirka 35 anställda på avdelningen, varav åtta seniora forskare. Optisk kommunikation är ett stort forskningsområde, med insatser inom system- och kretsteknologier för applikationer som sträcker sig från långdistansöverföring till korta räckviddsförbindelser. Avdelningen för fotonik är värd för Fiber Optical Communications Research Center (FORCE) på Chalmers, med ett 50-tal medlemmar från institutionerna MC2, E2 och CSE.

Vår forskning möjliggörs av anslag från Europeiska forskningsrådet, Europeiska H2020-programmet, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för strategisk forskning, Innovationsmyndigheten, Energimyndigheten och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Publikationer i Chalmers Research

Vi dokumenterar kontinuerligt vår forskning i Chalmers databas Research. Via den här länken kan du se våra senaste publikationer