Ledning och institutionsråd på Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Här finns kontaktuppgifter till och information om institutionens ledning, ledningsgrupp samt institutionsråd.

Ledning

MC2:s ledning består av prefekt, proprefekt, administrativ chef, viceprefekter samt studierektor för grundutbildning.

Prefekt, tillförordnad

Magnus Karlsson
  • Prefekt, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Proprefekt med ansvar för forskarutbildningen

Magnus Karlsson
  • Prefekt, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Institutionsekonom

Catharina Wallgren
  • Institutionsekonom, MC2 verksamhetsstöd, Mikroteknologi och nanovetenskap

Administrativ chef

Ingrid Collin
  • Avdelningschef, MC2 verksamhetsstöd, Mikroteknologi och nanovetenskap

Viceprefekt med ansvar för grundutbildning

Per Rudquist
  • Docent, Elektronikmaterial, Mikroteknologi och nanovetenskap

Viceprefekt med ansvar för Nanotekniklaboratoriet

Peter Modh
  • Avdelningschef, Nanotekniklaboratoriet, Mikroteknologi och nanovetenskap

Viceprefekt med ansvar för nyttiggörande och näringsliv

Cristina Andersson
  • Näringslivsansvarig, MC2 verksamhetsstöd, Mikroteknologi och nanovetenskap

Studierektor

Per Lundgren
  • Studierektor, Mikroteknologi och nanovetenskap

Ledningsgrupp

MC2:s ledningsgrupp består utöver större delen av ledningen utav HR-representant, avdelningschefer, kollegieordförande samt doktorandrepresentant.

Proprefekt med ansvar för forskarutbildningen

Viceprefekt med ansvar för grundutbildning