Ledning och institutionsråd på Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Här finns kontaktuppgifter till och information om institutionens ledning, ledningsgrupp samt institutionsråd.

Ledning

MC2:s ledning består av prefekt, proprefekt, administrativ chef, viceprefekter samt studierektor för grundutbildning.

Prefekt

Mikael Fogelström
Prefekt vid Mikroteknologi och nanovetenskap

Proprefekt med ansvar för forskarutbildningen

Magnus Karlsson
Professor vid Fotonik

Administrativ chef och institutionsekonom

Ingrid Collin
Avdelningschef vid MC2 verksamhetsstöd

Viceprefekt med ansvar för grundutbildning

Per Rudquist
Docent vid Elektronikmaterial

Viceprefekt med ansvar för Nanotekniklaboratoriet

Peter Modh
Avdelningschef vid Nanotekniklaboratoriet

Viceprefekt med ansvar för nyttiggörande och näringsliv

Cristina Andersson
Näringslivsansvarig vid MC2 verksamhetsstöd

Studierektor

Per Lundgren
Studierektor vid Mikroteknologi och nanovetenskap

Ledningsgrupp

MC2:s ledningsgrupp består utöver större delen av ledningen utav HR-representant, avdelningschefer, kollegieordförande samt doktorandrepresentant.

Proprefekt med ansvar för forskarutbildningen

Administrativ chef och institutionsekonom

Viceprefekt med ansvar för grundutbildning

Viceprefekt med ansvar för Nanotekniklaboratoriet

Viceprefekt med ansvar för nyttiggörande och näringsliv

Avdelningschef Tillämpad kvantfysik

Avdelningschef Elektronikmaterial och system

Avdelningschef Mikrovågselektronik

Avdelningschef Kvantkomponentfysik

Avdelningschef Terahertz och millimetervågteknik

Institutionsråd

Externa ledamöter

Paul Häyhänen, ordförande
Jonas Hansryd, Ericsson Research
Åsa Hedin, ASH&partners AB
Jukka Pekola, Aalto University
Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ledamöter Chalmers

Dag Wedelin, Institutionen för data- och informationsteknik
Felix Uddén, studentrepresentant
Emil Aretorn, studentrepresentant

Ledamöter mikroteknologi och nanovetenskap

Mikael Fogelström, prefekt
Åsa Haglund, lärare
Hans Hjelmgren, lärare
Andreas Josefsson Ask, doktorand
Susannah Carlsson, TA-personal