Ledning och institutionsråd på Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Här finns kontaktuppgifter till och information om institutionens ledning, ledningsgrupp samt institutionsråd.

Ledning

MC2:s ledning består av prefekt, proprefekt, administrativ chef, viceprefekter samt studierektor för grundutbildning.

Prefekt

Mikael Fogelström
  • Prefekt, Mikroteknologi och nanovetenskap

Proprefekt med ansvar för forskarutbildningen

Magnus Karlsson
  • Professor, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Administrativ chef och institutionsekonom

Ingrid Collin
  • Avdelningschef, MC2 verksamhetsstöd, Mikroteknologi och nanovetenskap

Viceprefekt med ansvar för grundutbildning

Per Rudquist
  • Docent, Elektronikmaterial, Mikroteknologi och nanovetenskap

Viceprefekt med ansvar för Nanotekniklaboratoriet

Peter Modh
  • Avdelningschef, Nanotekniklaboratoriet, Mikroteknologi och nanovetenskap

Viceprefekt med ansvar för nyttiggörande och näringsliv

Cristina Andersson
  • Näringslivsansvarig, MC2 verksamhetsstöd, Mikroteknologi och nanovetenskap

Studierektor

Per Lundgren
  • Studierektor, Mikroteknologi och nanovetenskap

Ledningsgrupp

MC2:s ledningsgrupp består utöver större delen av ledningen utav HR-representant, avdelningschefer, kollegieordförande samt doktorandrepresentant.

Proprefekt med ansvar för forskarutbildningen

Institutionsråd

Externa ledamöter

Paul Häyhänen, ordförande
Jonas Hansryd, Ericsson Research
Åsa Hedin, ASH&partners AB
Jukka Pekola, Aalto University
Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ledamöter Chalmers

Dag Wedelin, Institutionen för data- och informationsteknik
Felix Uddén, studentrepresentant
Emil Aretorn, studentrepresentant

Ledamöter mikroteknologi och nanovetenskap

Mikael Fogelström, prefekt
Åsa Haglund, lärare
Hans Hjelmgren, lärare
Andreas Josefsson Ask, doktorand
Susannah Carlsson, TA-personal