Avdelningen för kvantteknologi

Bild 1 av 1
Kvantdator

Arbetet på avdelningen för kvantteknologi omfattar generell forskning inom området kvantteknologi, med fokus på kvantberäkning, kvantavkänning, kvanttransduktion, kvanttermodynamik och kvantfundament.

Forskningen sträcker sig bland annat över kvantprocessordesign och teknologi, kvantdatormjukvaruinfrastruktur, fysiken för kvantbitar och supraledande chip, fysiken för nanomekaniska resonatorer, utforskning av kvantmekanikens gränser, termodynamiska begrepp i kvantregimen och mikrovågs- till optiktransduktion på kvantnivå.

Avdelningen för kvantteknologi styrs till stor del av insatserna inom Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT). Ett framträdande mål med WACQT är att tillhandahålla en fungerande kvantdator med minst hundra kvantbitar. En sådan dator har en mycket större datorkraft än dagens bästa superdatorer och kan till exempel användas för att lösa optimeringsproblem eller tunga beräkningar av molekylers egenskaper. Avdelningen utvecklar en sådan kvantdator som använder den experimentella plattformen för supraledande kvantkretsar.

Avdelningen för kvantteknologi består av fem forskargrupper, som leds av Jonas Bylander, Per Delsing, Simone Gasparinetti, Raphaël van Laer och Witlef Wieczorek.

Nyheter från kvantteknologi

Kvantdatorer sammankopplade med ljus och ljud på ett chip kan snart bli möjligt

Att lyckas koppla samman avlägsna kvantdatorer kan accelerera kvantberäkningens utveckling. Men vägen dit är kantad av flera utmaningar. Nu har ett forskarteam på Chalmers gjort framsteg inom ett centralt problem inom området – och därmed också tagit ett steg närmare möjligheten att koppla samman kvantdatorer med hjälp av ljus.

(Öppnas i ny flik)

Viktigt steg i EU-gemensamt kvantdatorsamarbete taget

I slutet av juni undertecknade nio europeiska parter, däribland Chalmers, ett avtal för förvärv och drift av en EuroHPC-kvantdator inom ramarna för LUMI-Q-konsortiet. Samarbetet förväntas knyta WACQT och andra nordiska ekosystem för kvantdatoranvändare till en bred EU-gemenskap och accelerera forskning och utveckling inom kvantteknologi under de kommande åren.

(Öppnas i ny flik)

Stort intresse för Chalmers kvantdator

I takt med kvantteknologins framfart har även omvärldens intresse för Chalmers kvantdator ökat – och därmed också antalet studiebesök hos WACQT. Under våren har centret välkomnat nyfikna studenter, forskare, företag och beslutsfattare från Sverige och utomlands - som alla vill veta mer om Chalmers kvantdatorbygge.

(Öppnas i ny flik)

”En rejäl upprampningsfas men nu är vi i steady state”

Varför behövs en svensk kvantagenda? Hur hanterar man omvärldens stora kvant-hype? Och hur går det egentligen med det egna kvantdatorbygget? Det och mycket mer avhandlades när WACQTs alla doktorander, forskare, partners, rådgivare och styrelsemedlemmar möttes upp för att utvärdera centrets utveckling under det årliga majmötet.

(Öppnas i ny flik)

Avdelningschef och forskare

WACQT

Världen står på tröskeln till en kvantrevolution, med extremt kraftfulla kvantdatorer, avlyssningssäker kommunikation och hyperkänsliga mätinstrument i sikte. Wallenberg Centre for Quantum Technology är en tolvårig miljardsatsning som ska ta Sverige till framkanten av detta mycket snabbt växande teknikområde. Genom ett omfattande forskningsprogram ska vi utveckla och säkra svensk kompetens inom kvantteknologins fyra huvudområden: kvantdatorer och -simulatorer, kvantkommunikation och kvantsensorer. Vårt huvudprojekt är att utveckla och bygga en kvantdator som kan lösa problem långt utom räckhåll för dagens bästa superdatorer.

Publikationer i Chalmers Research

Vi dokumenterar kontinuerligt vår forskning i Chalmers databas Researchh. Via den här länken kan du se våra senaste publikationer