Avdelningen för kvantteknologi

Bild 1 av 1
Kvantdator

Arbetet på avdelningen för kvantteknologi omfattar generell forskning inom området kvantteknologi, med fokus på kvantberäkning, kvantavkänning, kvanttransduktion, kvanttermodynamik och kvantfundament.

Forskningen sträcker sig bland annat över kvantprocessordesign och teknologi, kvantdatormjukvaruinfrastruktur, fysiken för kvantbitar och supraledande chip, fysiken för nanomekaniska resonatorer, utforskning av kvantmekanikens gränser, termodynamiska begrepp i kvantregimen och mikrovågs- till optiktransduktion på kvantnivå.

Avdelningen för kvantteknologi styrs till stor del av insatserna inom Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT). Ett framträdande mål med WACQT är att tillhandahålla en fungerande kvantdator med minst hundra kvantbitar. En sådan dator har en mycket större datorkraft än dagens bästa superdatorer och kan till exempel användas för att lösa optimeringsproblem eller tunga beräkningar av molekylers egenskaper. Avdelningen utvecklar en sådan kvantdator som använder den experimentella plattformen för supraledande kvantkretsar.

Avdelningen för kvantteknologi består av fem forskargrupper, som leds av Jonas Bylander, Per Delsing, Simone Gasparinetti, Raphaël van Laer och Witlef Wieczorek.

Nyheter från kvantteknologi

Viktigt steg i EU-gemensamt kvantdatorsamarbete taget

I slutet av juni undertecknade nio europeiska parter, däribland Chalmers, ett avtal för förvärv och drift av en EuroHPC-...

(Öppnas i ny flik)

Stort intresse för Chalmers kvantdator

I takt med kvantteknologins framfart har även omvärldens intresse för Chalmers kvantdator ökat – och därmed också antale...

(Öppnas i ny flik)

”En rejäl upprampningsfas men nu är vi i steady state”

Varför behövs en svensk kvantagenda? Hur hanterar man omvärldens stora kvant-hype? Och hur går det egentligen med det eg...

(Öppnas i ny flik)

Avdelningschef och forskare

WACQT

Världen står på tröskeln till en kvantrevolution, med extremt kraftfulla kvantdatorer, avlyssningssäker kommunikation oc...

Publikationer i Chalmers Research

Vi dokumenterar kontinuerligt vår forskning i Chalmers databas Researchh. Via den här länken kan du se våra senaste publikationer