magkar_Magnus_Karlsson (3)

Magnus Karlsson

  • Proprefekt, Mikroteknologi och nanovetenskap
  • Prefekt, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap