Avdelningen för mikrovågselektronik

Bild 1 av 1
Forskningsarbete på avdelningen mikrovågselektronik

Trådlös kommunikation och fjärranalys spelar en viktig roll i det moderna samhället och nästan alla använder sådana system varje dag. Typiska exempel är mobiltelefoner, trådlös internetuppkoppling, radio- och TV-sändningar och trådlösa nätverk i hemmet eller i allmänna utrymmen.

Tack vare den snabba utvecklingen inom halvledarteknologin, driven av datorindustrin, kan den här sortens mikrovågssystem produceras i stora kvantiteter till en låg kostnad per enhet, vilket gör det överkomligt för de flesta människor över hela världen. På avdelningen för mikrovågselektronik fokuserar vi på applikationsdriven forskning om höghastighetselektronikkomponenter, kretsar och system för framtida kommunikations- och fjärranalysapplikationer. Forskningen spänner över frekvenser från under 1 GHz till 500 GHz.

Våra huvudsakliga forskningsområden är inom trådlös höghastighetsdigitalkommunikation, sensorer som radarsystem och radiometrar samt mikrovågsuppvärmning. Vi demonstrerar innovativa mikrovågskomponenter och kretsar i vårt eget tillverkningslabb, nanofabrikationslaboratoriet på MC2, eller hos externa samarbetspartners och gjuterier. Vi karaktäriserar våra komponenter och kretsar i vårt mätlaboratorium.

Det mesta av vårt arbete är projektorienterat tillsammans med andra universitet, företag och institut, där vi ansvarar för hårdvaruforskning och utveckling. Dessutom bidrar vi till ett omfattande utbildningsprogram inklusive magister- och doktorsnivå.

High efficiency microwave power amplifiers

Forskningen om High efficiency microwave power amplifiers presenteras på våra engelska sidor.

Millimeterwave/THz integrated circuits

(Öppnas i ny flik)

Publikationer i Chalmers Research

Vi dokumenterar kontinuerligt vår forskning i Chalmers databas Research. Via den här länken kan du se våra senaste publikationer