Avdelningen för kvantkomponentfysik

Bild 1 av 1
Illustration av kvantkomponentfysik

På avdelningen för kvantkomponentfysik utnyttjar vi frihetsgraderna i elektronernas laddning, spinn, och impulsmoment, samt frihetsgraderna hos kristallgittret i de material som vi designar och utvecklar, för att utforska grundläggande frågor inom den kondenserade materiens fysik och för att utveckla nya kretskoncept i dessa kvantmaterial.

Vår forskning täcker en mängd olika ämnen i den kondenserade materiens fysik framkant, från ab-initio-beräkningar till experiment med nanokretsar som består av nya 2D-material och van der Waals-heterostrukturer, topologiska Dirac- och Weyl-material, halvledare, oxidheterostrukturer, nanomagneter och supraledare.

Vårt uppdrag är att utveckla nästa generations kvantkomponenter, som kan vara mindre, snabbare, känsligare och mer energieffektiva för ett hållbart samhälle. Tillämpningar och användning av vår forskning kan hittas inom kvantmetrologi, topologisk kvantteknologi, termoelektricitet, kvantteori, radioastronomi, medicinsk instrumentering och spintronik.

Vår undervisning omfattar grundutbildning, masterutbildning och specialiserade doktorandkurser och inkluderar allmän fysik, kondenserad materiens fysik, nanovetenskap och nanotillverkning, halvledar- och supraledande fysik, för att nämna några.

Publikationer i Chalmers Research

Vi dokumenterar kontinuerligt vår forskning i Chalmers databas Research. Via den här länken kan du se våra senaste publikationer